Pierwszy konkurs w ramach IDUB na organizację kongresów międzynarodowych

15 lutego 2021 r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w pierwszym konkursie na dofinansowanie organizacji kongresów w ramach Działania II.4.1 „Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym”.

UW jest członkiem sieci międzynarodowych organizujących cyklicznie kongresy o międzynarodowym charakterze. Gromadzą one najwybitniejszych badaczy i są okazją nie tylko do dzielenia się wynikami badań, ale budowania zespołów i podejmowania nowych problemów badawczych.

W celu wzmocnienia wizerunku UW oraz współpracy z instytucjami o wysokiej renomie międzynarodowej w każdym POB zostanie zorganizowany, we współpracy z wiodącą siecią lub organizacją naukową, kongres gromadzący najwybitniejszych badaczy w danym obszarze. Pozwoli to budować prestiż i reputację UW, co ułatwi poszerzanie obecnej oraz nawiązywanie nowej współpracy międzynarodowej.

W ramach konkursu komitety organizacyjne kongresów, reprezentowane przez pracowników UW będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach jednej z 5 ścieżek finansowania zgodnych z tematyką poszczególnych POB.

Planowana pula środków w pierwszej edycji konkursu wynosi łącznie ok. 1 mln zł. Minimalna wartość dofinansowania to 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursach oraz dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-4-1/

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.p


Data publikacji: 09 lutego 2021

Data ostatniej modyfikacji: 09 lutego 2021