Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE First Team FNP

Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: dr Wiktor Lewandowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 lutego 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Job offer for an undergraduate student in the REINFORCE project (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Project is carried out within the First Team programme of the Foundation for Polish Science. Project leader: Dr. Wiktor Lewandowski. Deadline for applications: 24 February 2021. For more info see >> eng

 


Data publikacji: 29 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 24 lutego 2021