Oferta pracy dla doktoranta w projekcie REINFORCE First Team FNP

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie REINFORCE (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: dr Wiktor Lewandowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 lutego 2021 roku. Więcej informacji >> pdf

Job offer for a PhD student in the REINFORCE project (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Project is carried out within the First Team programme of the Foundation for Polish Science. Project leader: Dr. Wiktor Lewandowski. Deadline for applications: 24 February 2021. For more info see >> eng


Data publikacji: 29 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 24 lutego 2021