Akcja „wspierajMY”

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął kampanię „wspierajMY”, poświęconą zagadnieniu zdrowia psychicznego. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich studentów UW.

Akcja studencka ma na celu popularyzację wiedzy na temat stresu i metod radzenia sobie z nim, walkę ze stygmatyzacją pojęć takich jak: depresja, psycholog, psychiatra czy psychoterapeuta oraz promocję form wsparcia oferowanych przez m.in. Centrum Pomocy Psychologicznej i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Termin rozpoczęcia kampanii nie jest przypadkowy. W styczniu wiele osób podejmuje postanowienia noworoczne, zwracając szczególną uwagę na swoje zdrowie i dobrostan. Samorząd Studentów podkreśla również, że zbliżająca się sesja egzaminacyjna może być stresogenna i wpływać negatywnie na samopoczucie.

Akcja społeczna prowadzona jest na profilu rzecznika praw studenta UW na Facebooku.

– Każdy i każda z nas, bez względu na stan zdrowia, również psychicznego, ma prawo do funkcjonowania na uczelni na równych zasadach. W związku z tym istotnym jest informowanie członków naszej społeczności o pomocy oferowanej na Uniwersytecie Warszawskim, która zapewnia wyrównywanie szans oraz wsparcie w sytuacji kryzysowej – zaznacza Jan Wieczorek, rzecznik praw studenta UW.

Samorząd Studentów UW jest największym w Polsce. – Naszą społeczność tworzy ponad 42 tys. osób. Chcemy, aby każda z nich wiedziała, że może na nas liczyć. Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego człowieka, a pandemia pokazała, że nie są to tylko zajęcia i nauka. To także więzi, które nas łączą – mówi Marta Burzyńska, wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 28 stycznia 2021