Prof. Michał K. Cyrański dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024

Prof. dr hab. Mirosława Czerny, prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański i dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. zostali powołani na dyrektorów trzech szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego: Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Humanistycznych. Funkcje te będą sprawować do 2024 roku. W najbliższym czasie ogłoszona zostanie również decyzja o powołaniu osoby, która pokieruje Międzydziedzinową Szkołą Doktorską.

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Prof. Michał Ksawery Cyrański pracuje na Wydziale Chemii UW, w Pracowni Krystalochemii. Kieruje Wydziałowym Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego. W kadencji 2016-2020 był kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Chemii.

Zajmuje się m.in. chemią strukturalną małych związków organicznych, układów z cykliczną delokalizacja π-elektronową, węglowodorami aromatycznymi, chemią supramolekularną kwasów boronowych, krystalochemią, inżynierią krystaliczną, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym, obliczeniami kwantowo-mechanicznymi (ab initio), strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów π-elektronowych i definicją aromatyczności.

W 2015 roku przyznano mu nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe prowadzące do tytułu profesora. Prof. Michał K. Cyrański jest członkiem Komitetu Krystalografii PAN.

Jego poprzednikiem na stanowisku dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych był prof. Jerzy Tiuryn.

ZARZĄDZENIE NR 292 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024 >>

 

Fot. dr hab. Łukasz Dobrzycki,
Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego,
Wydział Chemii UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 26 lutego 2021