Wyniki naboru w Programie im. Mieczysława Bekkera 2020

135 naukowców otrzymało stypendia NAWA na wyjazdy naukowe do najlepszych zagranicznych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Swoje projekty naukowe realizować będą m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Japonii.

 

Jedną ze stypendystek NAWA wyłonionych w trzeciej edycji Programu im. Bekkera została
dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Wydziału Chemii UW.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza wyniki naboru w trzeciej edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia NAWA otrzymało 135 naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą oni na stypendia naukowe do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę.

– Stypendia NAWA na wyjazdy naukowe do najlepszych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie wspierają naukowców w ich rozwoju zawodowym i przyczyniają się do wzmocnienia umiędzynarodowienia naszych uczelni. Polscy naukowcy mogą pracować z najwybitniejszymi na świecie badaczami w danej dziedzinie i nawiązywać trwałe międzynarodowe kontakty – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Rezultatem zagranicznych pobytów naszych stypendystów są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych i wykorzystywanie doświadczeń oraz dobrych praktyk po powrocie do kraju. Prace naukowe prowadzone przez badaczy podczas stypendium przyczyniają się też do zdobywania przez nich międzynarodowych grantów – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

Gdzie wyjadą naukowcy na stypendia NAWA  w ramach Programu im. Bekkera? 

W tegorocznej edycji Programu im. Bekkera największa grupa naukowców otrzymała stypendia na wyjazdy do ośrodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (21 osób), Wielkiej Brytanii (18 osób) i Niemczech (17 osób). Naukowcy pojadą też m.in. do ośrodków w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech.

Wśród uczelni, na jakich stypendyści NAWA, będą prowadzili badania naukowe są m.in.: Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” czy australijski Uniwersytet w Queensland.

Program NAWA otwarty dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki

NAWA w ramach Programu im. Bekkera wspiera naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wśród tegorocznych stypendystów największa grupa reprezentuje nauki przyrodnicze (44 osoby). Pozostałe dziedziny to: nauki społeczne (30 osób), nauki inżynieryjne i techniczne (28 osób), nauki humanistyczne (16 osób), nauki medyczne i o zdrowiu (13 osób), nauki rolnicze (4 osoby). 59 stypendiów zostało przyznanych kobietom (44 %), a 76 mężczyznom.

Stypendyści mówią o Programie im. Bekkera: Flagowy program stypendialny w Polsce

W sumie w ramach rozstrzygniętych dotychczas trzech edycji Programu im. Bekkera stypendystami NAWA zostało ponad 400 naukowców. Laureaci poprzednich edycji przyznają, że wyjazd na stypendium NAWA miał znaczący wpływ na ich rozwój naukowy.

Lista stypendystów NAWA wyłonionych w trzeciej edycji Programu im. Bekkera

 

Źródło: www.nawa.gov.pl


Data publikacji: 10 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2021