2 etap I Konkursu na Grant – w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Wniosek dr Marii Górnej z Wydziału Chemii UW pt. „Metoda selekcji i wzbogacania RNA dla zastosowań w sekwencjonowaniu RNA i diagnostyce infekcji” przeszedł pozytywnie 1 etap oceny w I Konkursie na Grant z projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Zestawienie wszystkich Wniosków zakwalifikowanych do 2 etapu oceny w Konkursie na Grant

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Data publikacji: 09 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 09 stycznia 2021