Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych”. Kierownik projektu: dr Mateusz Kurciński. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 lutego 2021. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS project entitled „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” financed by the National Science Centre is open for application. Project leader: dr Mateusz Kurciński. Deadline for applications: 6 February 2021. For more info see >> eng


Data publikacji: 07 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 07 stycznia 2021