Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW

Prof. dr hab. Paweł Kulesza został przewodniczącym Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020-2024. Jednocześnie Pan Profesor jest członkiem podkomisji nauk ścisłych i przyrodniczych.

ZARZĄDZENIE NR 280 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2020–2024

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 06 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 06 stycznia 2021