Drugi konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

Do 1 marca przedstawiciele uczelni sojuszu 4EU+, którego Uniwersytet Warszawski jest członkiem, mogą składać wnioski w ramach drugiego konkursu na wspólne projekty edukacyjne. Propozycje powinny uwzględniać aktywny udział studentów i doktorantów w ich realizacji i dotyczyć innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia.

Jednym z celów 4EU+ jest współpraca sześciu uniwersytetów sojuszu m.in. w zakresie kształcenia. Uczelnie członkowskie opracowują spójne podejście do kwestii nauczania i uczenia się, oparte na badaniach.

W ramach drugiego konkursu na projekty edukacyjne przedstawiciele uczelni 4EU+ mogą zaproponować różne formy inicjatyw dotyczących kształcenia, np. organizację warsztatów czy wspólnych przedmiotów, modułów zajęć lub programów studiów.

Poszukiwane są:

  • propozycje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, skierowanych do studentów/doktorantów z całego sojuszu;
  • projekty zakładające aktywny udział studentów/doktorantów w ich realizacji;
  • projekty zakładające długoterminową współpracę w obszarze kształcenia (np. dotyczące wspólnych programów studiów).

Drugi konkurs na projekty edukacyjne 4EU+ ma na celu m.in. zachęcenie do składania wniosków uwzględniających zwłaszcza potrzeby studentów studiów licencjackich oraz skoncentrowane wokół pojęcia Data Literacy (umiejętności korzystania z danych/informacji).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • w realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej trzy uczelnie członkowskie 4EU+ (lider i minimum dwie uczelnie partnerskie);
  • projekt musi być tematycznie związany z wybranym flagshipem 4EU+;
  • propozycja musi odnosić się do działań edukacyjnych (czysto badawcza aktywność nie może być elementem planu projektu);
  • projekt musi uwzględniać mobilność studentów/doktorantów (fizyczną, wirtualną lub mieszaną);
  • jeden zespół projektowy może złożyć tylko jeden wniosek;
  • realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2022 roku.

Proces aplikacji

Wnioski można składać za pośrednictwem formularza online do 1 marca 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na początku maja 2021 roku.
Aplikacyjny formularz online dla wniosków w ramach drugiego konkursu na projekty edukacyjne 4EU+ >>

Aby ułatwić zespołom projektowym wspólną pracę nad wnioskiem, przygotowano edytowalny dokument PDF zawierający formularz wniosku online, który można wykorzystać do sporządzenia wniosku i udostępnienia go członkom zespołu projektowego. Uwaga: wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online, a plik PDF może służyć jedynie jako wersja robocza. Nie należy wysyłać wypełnionego dokumentu PDF jako zgłoszenia.

Propozycje projektów zostaną ocenione przez biura uczelni, które zajmują się współpracą w ramach 4EU+ (na Uniwersytecie Warszawskim taką jednostką jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych), komitet programowy danego flagshipu i zespół ekspertów ds. edukacji. Ostateczna lista zwycięskich projektów będzie podlegała akceptacji Komitetu Zarządzającego 4EU+ (Management Committee).

Informacja o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania bądź jego odrzuceniu będzie podana przez pracowników konkretnej uczelni członkowskiej sojuszu.

11 lutego odbędą się warsztaty online, podczas których osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu będą mogły zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat procesu aplikacji. Więcej informacji o warsztatach będzie można znaleźć na stronie 4EU+.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie 4EU+.

 

Kontakt do biura 4EU+ na UW:
4euplus@uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 04 stycznia 2021

Data ostatniej modyfikacji: 04 stycznia 2021