Wyniki konkursu na wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy UW i WUM

Wyłoniono projekty, które otrzymają dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu w ramach Działania VI.1 „Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji”.

Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, Kierownik Programu IDUB w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii WUM podjęli decyzję o zakwalifikowaniu wniosków do finansowania:

  • trzech w ramach ścieżki pierwszej – dla nowych zespołów badawczych oraz
  • pięciu w ramach ścieżki drugiej – dla istniejących zespołów badawczych.

W ramach ścieżki drugiej, dla istniejących zespołów badawczych:

dr Agata Kowalczyk (UW), dr Monika Rużycka-Ayoush (WUM):
„Nanobiosensor w diagnostyce koronawirusa SARS-CoV-2”

Lista wszystkich wyłonionych wniosków

Finansowane projektów nastąpi ze środków Działania IV.3.1 „Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników”.

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 21 grudnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 21 grudnia 2020