Laureaci konkursu NCN MINIATURA 4
27 listopada 2020

(więcej…)


I Konkurs na GRANT – w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej ogłaszają

I Konkurs na GRANT

Konkurs skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna kwota dofinansowania:

60 000 PLN netto

Termin naboru wniosków:

do 21 grudnia 2021 r. godz. 10.00

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

Regulamin i warunki uczestnictwa na stronie konkursu.