Laureaci konkursów NCN 19 edycji OPUS i PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 19 edycji ogłoszonych 16 marca 2020 r.

Laureatami konkursu OPUS 19 zostali:

  • prof. dr hab. Wiktor Adam Koźmiński, projekt pt.: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów”, kwota finansowania: 2 529 600 PLN
  • dr Mihails Arhangelskis, projekt pt.: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości”, kwota finansowania: 1 465 200 PLN.

Laureatami konkursu PRELUDIUM 19 zostali:

  • mgr Natalia Honorata Wisińska, projekt pt.: „Elektrolity hydrożelowe na bazie celulozy dla celów kondensatorów elektrochemicznych”, kwota finansowania: 140 000 PLN
  • mgr Adrian Konopko, projekt pt.: „Nowe hybrydowe antyoksydanty zawierające nitroksylową i fenolową grupę funkcyjną – badania w układach chemicznych i biologicznych”, kwota finansowania: 139 200 PLN
  • mgr inż. Daria Martyna Dawidziak, projekt pt.: „Interakcje białka FAST w regulacji śmierci komórki”, kwota finansowania: 138 360 PLN.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 20 listopada 2020

Data ostatniej modyfikacji: 30 stycznia 2021