Wybory uzupełniające do organów Samorządu Studentów WCh
20 listopada 2020

W związku z nieuwzględnieniem wszystkich zgłoszeń, w najbliższy poniedziałek – 23.11.2020 od godziny 8:00 ponownie odbędą się elektroniczne wybory uzupełniające do organów Samorządu Studentów naszego Wydziału.

Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do:
– Parlamentu Studentów UW (1 mandat)
Głosowanie odbędzie się w systemie USOSweb (tym ogólnym, nie naszym chemicznym) i będzie trwać do 24.11 godz. 8:00.
_______________________________________________________________________
Natomiast 30.11 od godziny 8:00 odbędzie się głosowanie do:
– Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii (1 mandat) (dla studentów Chemii Stosowanej)
Głosowanie będzie trwać do 01.12 do godziny 8:00.


Głosowanie w plebiscycie Słowo Roku 2020

„Koronawirus”, „maseczka”, „kwarantanna”, „zdalny”, „wybory” czy „puma”. To tylko niektóre z propozycji, które mają szansę stać się Słowem Roku 2020. Do 31 grudnia każdy może zgłaszać własne pomysły lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów plebiscytu internetowego. W tym roku można oddać głos także na Słowo Dekady.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z plebiscytu internetowego i głosowania kapituły językoznawców. W plebiscycie online głos można oddać na dwa sposoby – wybierając słowo lub wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów oraz poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które publikowane są na stronach slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu.

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego i Fundację Języka Polskiego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty Dodaj do Ulubionych”.

– Zapraszamy do głosowania na słowo roku 2020. Nie musi ono być nowe, nie musi również kojarzyć się dobrze ani źle. W ramach projektów „Słowa na czasie” i „Słowa dnia” regularnie prezentujemy wyrazy, które najczęściej pojawiają się w prasie. Słowo roku można wybrać spośród tych wyrazów lub zaproponować własne – zachęca prof. Marek Łaziński z Instytutu Języka Polskiego, kierujący pracami zespołu organizującego plebiscyt.

Zgłaszać można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Lista nominowanych słów jest co miesiąc aktualizowana. Dotychczas pojawiły się na niej m.in. takie wyrazy, jak: „koronawirus”, „maseczka”, „kwarantanna”, „zdalny”, „wybory” czy „puma”.

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

W ubiegłym roku plebiscyt internetowy wygrał akronim „LGBT”, kapituła nagrodziła natomiast słowo „klimat”. Podobne plebiscyty odbywają się także w innych krajach – m.in. redakcja brytyjskiego Słownika Collinsa słowem roku 2020 wybrała lockdown.

Słowo Dekady

Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziesiąty. W tym roku można także zagłosować na najważniejsze słowo minionej dekady. Na liście słów nominowanych znajdują się słowa zwycięskie i wyróżniane w ostatnim dziesięcioleciu w plebiscytach internetowych oraz przez kapitułę językoznawców takie, jak np. „prezydencja”, „dane”, czy „feminatyw”. Podobnie jak w przypadku głosowania na Słowo Roku, Słowo Dekady można wybrać z zaproponowanej listy lub zgłosić własne.

Głos w plebiscytach na Słowo Roku 2020 oraz na Słowo Dekady można oddać do 31 grudnia. Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


19.12.2020

(więcej…)


Laureaci konkursów NCN 19 edycji OPUS i PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 19 edycji ogłoszonych 16 marca 2020 r.

Laureatami konkursu OPUS 19 zostali:

  • prof. dr hab. Wiktor Adam Koźmiński, projekt pt.: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów”, kwota finansowania: 2 529 600 PLN
  • dr Mihails Arhangelskis, projekt pt.: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości”, kwota finansowania: 1 465 200 PLN.

Laureatami konkursu PRELUDIUM 19 zostali:

  • mgr Natalia Honorata Wisińska, projekt pt.: „Elektrolity hydrożelowe na bazie celulozy dla celów kondensatorów elektrochemicznych”, kwota finansowania: 140 000 PLN
  • mgr Adrian Konopko, projekt pt.: „Nowe hybrydowe antyoksydanty zawierające nitroksylową i fenolową grupę funkcyjną – badania w układach chemicznych i biologicznych”, kwota finansowania: 139 200 PLN
  • mgr inż. Daria Martyna Dawidziak, projekt pt.: „Interakcje białka FAST w regulacji śmierci komórki”, kwota finansowania: 138 360 PLN.

 

Serdecznie gratulujemy!