Publikacja w Acta Crystallographica A 2020 „Refinement of organic crystal structures with multipolar electron scattering factors”

Publikacja w Acta Crystallographica Section A : Foundation and Advances „Refinement of organic crystal structures with multipolar electron scattering factors”
B. Gruza, M. L. Chodkiewicz, J. Krzeszczakowska and P. M. Dominiak, Acta Cryst. (2020). A76, 92–109

http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S2053273319015304

 

 

Trójwymiarowa dyfrakcja elektronów (3D-ED) jest bardzo szybko rozwijającą się i obiecującą techniką badawczą umożliwiającą wyznaczenie struktury związków chemicznych, w tym makromolekuł, gdy dysponuje się jedynie nano-kryształami tych związków. W swojej pracy Barbara Gruza (doktorantka) oraz prof. Paulina M. Dominiak (promotorka) wraz z pozostałymi członkami zespołu zaproponowały zastosowanie bardziej dokładnego modelu rozpraszania elektronów (modelu TAAM) w miejsce obecnie stosowanego modelu IAM. W modelu IAM atomy są traktowane jako sferyczne i neutralne, co ma znaczący wpływ na uzyskiwany w ten sposób potencjał elektrostatyczny. Model TAAM w dużej mierze rozwiązuje ten problem. W wyniku czego można uzyskać lepsze dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych oraz lepszą geometrię w przypadku cząsteczek organicznych.

Praca była finansowana z grantu NCN UMO-2017/27/B/ST4/02721


Data publikacji: 19 listopada 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2020