Dr Janusz Cukras laureatem Nagrody Dydaktycznej 2020

Dr Janusz Cukras został laureatem Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2020 r. Nagroda jest przyznawana indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia i szczególne zaangażowanie w proces nauczania. Ponadto laureatami zostali również dr Krzysztof Kaleta, dr Renata Hryciuk, dr hab. Agnieszka Szarkowska, a wyróżnienia otrzymali dr Robert Ślepaczuk, dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic oraz dr hab. Katarzyna Grabowska.

Zdjęcie: Rafał Chojnacki

 

 

Dr Janusz Cukras z Wydziału Chemii (nagroda w dziedzinie nauk ścisłych i w dziedzinie nauk przyrodniczych) został nagrodzony za modernizację pracy laboratoryjnej na wydziale, zmianę negatywnego podejścia studentów i prowadzących zajęcia do „wejściówek”, kolokwiów i zdobywania punktów poprzez wprowadzenie cyfryzacji, jak również dbałość o przestrzeganie praw autorskich we wszelkich pracach pisemnych studentów, dzielenie się wiedzą dydaktyczną oraz samodoskonalenie się poprzez udział w międzynarodowych i lokalnych warsztatach dydaktycznych, a także wprowadzanie elementów z dziedziny nauk humanistycznych do kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych.

 

 

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, złożył gratulacje nagrodzonym nauczycielom akademickim. – Uniwersytet Warszawski jest skupiony na dwóch podstawowych typach działalności. Pierwsza to badania, natomiast druga to wykorzystanie badań w dydaktyce i praktyce. Wszystkie nagrodzone osoby mają znakomite osiągniecia naukowe, badawcze i publikacyjne, co jest doskonałym wzorem jak łączyć naukę z dydaktyką. Jest to przykład na to, że znakomici naukowcy mogą być także świetnymi dydaktykami, dzielącymi się swoją wiedzą ze studentami – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak podczas posiedzenia Senatu UW, na którym została ogłoszona lista laureatów.

Nagrody przyznawane są w trzech dziedzinach: nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dana jednostka organizacyjna UW. Kandydatury ocenia Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

Tradycyjnie ogłoszenie laureatów nagród zbiegło się ze Świętem Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się 18 listopada w trakcie zdalnego posiedzenia Senatu UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 listopada 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2020