O obchodach Święta Niepodległości
10 listopada 2020

(więcej…)


Konkurs na Grant i webinary UOTT UW

Inkubator Innowacyjności 4.0, ochrona własności intelektualnej, wsparcie podczas pisania wniosków projektowych oraz komercjalizacja wyników badań to tematy webinarów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy będzie poświęcony Konkursowi na Grant ogłoszonemu przez UOTT UW, UWRC sp. z o.o. i Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje cykl webinarów w ramach Klubu Innowacji UW|Akademia:

Webinar 1: Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 — Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe! Otwieramy „Konkurs na Grant”

Gość specjalny: M. Jakubiak (kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0)
Termin 1: 17.11.2020, godz. 15.00;
Termin 2: 25.11.2020, godz. 15.00.

Webinar rozpocznie się krótkim podsumowaniem poprzedniego, zakończonego już, projektu (Inkubator Innowacyjności 2.0). Następnie przybliżona zostanie nowa edycja oraz warunki ogłaszanego konkursu na granty przedwdrożeniowe. Prowadzący odpowiedzą też na częste pytanie o to, czy warto składać wnioski na projekty z nauk humanistycznych i społecznych.

 

Konkurs na Grant

Konkurs na Grant skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych, którzy chcą zrealizować prace przedwdrożeniowe (w tym dodatkowe testy laboratoryjne) lub dostosować wynalazek o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna kwota dofinansowania to 60 tys. złotych netto.

Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

Więcej informacji o Konkursie na Grant można znaleźć na stronie UOTT UW >>

 

Webinar 2: Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej

Gość specjalny: R. Olejnik (kierownik Sekcji Własności Intelektualnej UOTT)
Termin: 18.11.2020, godz. 15.00.

Webinar skierowany jest do osób chcących zapoznać się z zagadnieniem własności intelektualnej (IP) oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi jej ochrony na UW. Prowadzący wyjaśnią, czym jest IP, jakie są jej rodzaje, jak zadbać o ochronę IP i jaką w tym rolę pełni UOTT UW.

Webinar 3: Rezultaty twórcze — od wniosku projektowego po wdrożenie wyników badań w gospodarce

Goście specjalni: A. Zaręba (Biuro Obsługi Badań UW), K. Gulda (członek zarządu UWRC — spółki celowej UW).
Termin: 2.12.2020, godz. 15.00.

Podczas webinaru prowadzący udzielą odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto przykładać wagę do wsparcia brokerów technologii (wiedzy) już od etapu pisania wniosków projektowych. Zostanie też przybliżona wiedza o modelach komercjalizacji wiedzy/technologii praktykowanych w UOTT (w tym o spółkach typu spin-off z udziałem UW).

Chęć udziału w webinarach UOTT UW można zgłosić poprzez formularz internetowy >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


BUW zamknięty dla czytelników

W związku z rządowym rozporządzeniem z 6 listopada wprowadzone zostało ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe. Do 29 listopada Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie zamknięta dla czytelników.

Osoby, które mają wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej mogą zwrócić je później, bez dodatkowych opłat. Daty zwrotu wypożyczonych książek, czytników elektronicznych i kluczyków do kabin pracy indywidualnej zostały przesunięte na 15 grudnia. Od 7 do 29 listopada opłaty za książki przetrzymywane nie będą naliczane.

Książki z BUW, które czytelnicy zamówili przed 7 listopada i rezerwacje gotowe do odbioru będą czekały na odbiór do 4 grudnia.

Do 29 listopada została wyłączona możliwość zamawiania książek z BUW i kluczyków do kabin pracy indywidualnej, jednak nadal można je rezerwować.

Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą składać zamówienia na bezpłatne skanowanie wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, a także brak przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW.
Więcej informacji znajduje się na stronie BUW >>

Cały czas można korzystać z zasobów elektronicznych UW i BUW – czasopism, książek i baz. Studenci i pracownicy UW mają pełny dostęp zdalny do wszystkich kolekcji. Wystarczy zalogować się za pomocą karty bibliotecznej.
Więcej informacji o zasobach online >>

Wszystkie informacje o usługach BUW świadczonych zdalnie dostępne są na stronie: www.buw.uw.edu.pl oraz profilu BUW na Fecebooku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 grudnia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Kawiarnia Naukowa online „Nobel za 20 miliardów dolarów… sprzedane!” 16.11.2020

Link do spotkania: https://youtu.be/ezc_2Cv_qFw

Pełny opis w wydarzeniu fb: https://fb.me/e/1IbphNRsi

 


Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej

W ramach uruchomionego 9.11.2020 naboru można pozyskać środki na zwiększenie wpływu działalności naukowej Uniwersytetu Warszawskiego na rozwój światowej nauki poprzez zrównoważony rozwój infrastruktury badawczej uczelni.

Konkurs będzie trwał do 13.12.2020 i mogą wziąć w nim udział wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest wyłonienie projektów na zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej (oraz wdrożenie jej do użytku) trwale zwiększającej potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego. Dofinansowanie ze środków Programu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 70% jego wartości i może wynieść maksymalnie 500 000 zł.

Wydatkowanie przyznanych środków musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o finansowaniu projektu, a projekt musi zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe zasady przyznawania środków

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl