Prof. dr hab. Ewa Bulska Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020
08 listopada 2020

Z przyjemnością informujemy, że Prof. dr hab. Ewa Bulska została Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Badanie frakcjonowania jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”, „Increasing nutritional value (biostymulated) of selected performant tomato varieties to be cultivated in areas of temperate climate” oraz „Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej MODAS”.

POLSKA NAGRODA INTELIGENTNEGO ROZWOJU TRAFIA OD 5 LAT W RĘCE INNOWATORÓW I INWESTORÓW, OSÓB I ORGANIZACJI, KTÓRYCH SPOSÓB DZIAŁANIA I MYŚLENIA JUŻ LUB W PRZYSZŁOŚCI WPŁYWA NA INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI. 

WYJĄTKOWA I BARDZO PRESTIŻOWA W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM  I NAUKOWYM NAGRODA POPULARYZUJĄCA, PROMUJĄCA I DOCENIAJĄCA AUTORÓW INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH, A TAKŻE INWESTYCJI W BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI SPOSÓB PODNOSZĄCYCH STANDARD ŻYCIA. 

INICJATORZY NAGRODY ODKRYWAJĄ i DOCENIAJĄ, TO CO JESZCZE NIEWIDZIALNE. WIĘKSZOŚĆ WYRÓŻNIONYCH PROJEKTÓW ZNAJDUJE SIĘ W FAZIE REALIZACJI. NAGRODA, JEST WYRAZEM SZACUNKU DLA POMYSŁU, A TAKŻE PLANU NA PRZYSZŁOŚĆ REALIZOWANEGO PROJEKTU I PODEJŚCIA DO JEGO PROMOCJI.