Student Sławek w I Dyktandzie Uniwersytetu Warszawskiego
28 listopada 2020

„Suń chwacko w przód wzdłuż żywopłotu i spójrz na szóstą z rzędu ławkę, przysiadł tu niby od niechcenia hoży żak z brązu zwany Sławkiem”. 26 listopada studenci, doktoranci oraz pracownicy UW rywalizowali o tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii podczas I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 grudnia.

26 listopada odbyło się I Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego organizowane przez Obserwatorium Językowe UW. Konkurs przeprowadzony został online – po napisaniu tekstu dyktanda uczestnicy zostali poproszeni o przesłanie go e-mailem na adres podany przez organizatorów. Wydarzenie śledziło blisko 500 osób. Jego zapis dostępny jest na uniwersyteckim profilu na You Tube.

Autorką tekstu dyktanda jest dr Barbara Pędzich z Obserwatorium Językowego UW oraz Instytutu Języka Polskiego UW. Jego treść dotyczyła Studenta Sławka – rzeźby studenta siedzącego na ławce, znajdującej się na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, przed dawną Biblioteką Uniwersytecką. Pełny tekst znajduje się na stronie Obserwatorium Językowego UW.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników dyktanda odbędzie się 3 grudnia o godz. 15.00 podczas transmisji online. Autorom najlepszych prac wręczone zostaną statuetki, a każdy uczestnik otrzyma dyplom. Zwycięzca zostanie uhonorowany tytułem Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2020, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – tytułem Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2020.

I Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników UW, z wyjątkiem studentów i absolwentów filologii polskiej. Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie internetowej Obserwatorium w zakładce „Dyktando”.

Fragment I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego:

”Stań vis-à-vis dawnego BUW-u i ku drzwiom głównym pośpiesz żwawo, zróbże w tył zwrot tudzież skok wzwyż, pójdź ciut-ciut w skos i nieco w prawo. Suń chwacko w przód wzdłuż żywopłotu i spójrz na szóstą z rzędu ławkę, przysiadł tu niby od niechcenia hoży żak z brązu zwany Sławkiem. Kto by w bezruchu, półkucając, wytrzymał kwadrans, ten na ogół potrafiłby wychwycić strzępki takiego minimonologu: …”

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 4
27 listopada 2020

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 4 ogłoszonego 1 czerwca 2020 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 4 zostali:

Lista rankingowa nr 2 (data opublikowania: 2020-10-1)

 • dr Bartłomiej Witkowski, projekt pt.: „Analiza reakcji kwasu 2-furanokarboksylowego z reaktywnymi formami tlenu i azotu w kontekście identyfikacji nowych i szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza powstających w atmosferycznej fazie ciekłej”, kwota finansowania: 39050 PLN

Lista rankingowa nr 4 (data opublikowania: 2020-11-27)

 • dr Przemysław Miszta, projekt pt.: „Badanie działania kanału potasowego ROMK2 i gramicydyny w lipidowych fazach kubicznych”, kwota finansowania: 28270 PLN
 • dr Sylwia Żołądek, projekt pt.: „Wielofunkcyjne układy elektrokatalityczne aktywne wobec redukcji tlenu w środowisku zasadowym”, kwota finansowania: 49500 PLN

Serdecznie gratulujemy!


I Konkurs na GRANT – w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej ogłaszają

I Konkurs na GRANT

Konkurs skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna kwota dofinansowania:

60 000 PLN netto

Termin naboru wniosków:

do 21 grudnia 2021 r. godz. 10.00

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW) lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
 • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
 • zespoły naukowo-badawcze, w których Kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

Regulamin i warunki uczestnictwa na stronie konkursu.


I Dyktando UW – transmisja online
25 listopada 2020

26 listopada wyłoniony zostanie Uniwersytecki Mistrza Ortografii. W walce o tytuł zmierzą się studenci, doktoranci i pracownicy UW podczas I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja online wydarzenia rozpocznie się o godz. 15.00.

Na profilu uniwersyteckim na YouTube 26 listopada o godz. 15.00 odbędzie się transmisja I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego. Dyktando przeprowadzone zostanie online.

Po napisaniu tekstu uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie go e-mailem na adres dyktando(at)uw.edu.pl z uniwersyteckiego konta pocztowego podanego podczas zapisów. W temacie wiadomości należy wpisać „Dyktando 2020” oraz swoje imię i nazwisko (np. „Dyktando 2020 Jan Kowalski”). Oceniane będą wyłącznie prace, które do skrzynki odbiorczej dotrą w ciągu 3 minut od zakończenia dyktanda. Szczegółowe zasady przebiegu konkursu zostały opisane w regulaminie.

Inicjatywa skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników UW, z wyjątkiem studentów i absolwentów filologii polskiej. Rejestracja uczestników trwała do 23 listopada.  Wszystkie zainteresowane osoby mogą śledzić wydarzenie i zmierzyć się z dyktandem poza konkursem.

Transmisja online I Dyktanda Uniwersytetu Warszawskiego

I Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego – YouTube

Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwać jury pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej z Wydziału Polonistyki UW. Po zakończeniu części konkursowej autorka dyktanda dr Barbara Pędzich z Obserwatorium Językowego oraz Instytutu Języka Polskiego UW wyjaśni trudności ortograficzne zawarte w tekście.

Autorom najlepszych prac wręczone zostaną statuetki, a każdy uczestnik otrzyma dyplom. Zwycięzca zostanie uhonorowany tytułem Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2020, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – tytułem Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2020.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas transmisji online 3 grudnia.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Obserwatorium Językowe UW, działające przy Centrum Współpracy i Dialogu UW. Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie internetowej Obserwatorium w zakładce „Dyktando”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktorantów – stypendystów w projekcie OPUS 17 NCN
23 listopada 2020

Oferta pracy dla dwóch doktorantów – stypendystów w projekcie badawczym OPUS 17 „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Koncki. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 grudnia 2020. Więcej informacji >> pdf


Wybory uzupełniające do organów Samorządu Studentów WCh
20 listopada 2020

W związku z nieuwzględnieniem wszystkich zgłoszeń, w najbliższy poniedziałek – 23.11.2020 od godziny 8:00 ponownie odbędą się elektroniczne wybory uzupełniające do organów Samorządu Studentów naszego Wydziału.

Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do:
– Parlamentu Studentów UW (1 mandat)
Głosowanie odbędzie się w systemie USOSweb (tym ogólnym, nie naszym chemicznym) i będzie trwać do 24.11 godz. 8:00.
_______________________________________________________________________
Natomiast 30.11 od godziny 8:00 odbędzie się głosowanie do:
– Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii (1 mandat) (dla studentów Chemii Stosowanej)
Głosowanie będzie trwać do 01.12 do godziny 8:00.


Głosowanie w plebiscycie Słowo Roku 2020

„Koronawirus”, „maseczka”, „kwarantanna”, „zdalny”, „wybory” czy „puma”. To tylko niektóre z propozycji, które mają szansę stać się Słowem Roku 2020. Do 31 grudnia każdy może zgłaszać własne pomysły lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów plebiscytu internetowego. W tym roku można oddać głos także na Słowo Dekady.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z plebiscytu internetowego i głosowania kapituły językoznawców. W plebiscycie online głos można oddać na dwa sposoby – wybierając słowo lub wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów oraz poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które publikowane są na stronach slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu.

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego i Fundację Języka Polskiego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty Dodaj do Ulubionych”.

– Zapraszamy do głosowania na słowo roku 2020. Nie musi ono być nowe, nie musi również kojarzyć się dobrze ani źle. W ramach projektów „Słowa na czasie” i „Słowa dnia” regularnie prezentujemy wyrazy, które najczęściej pojawiają się w prasie. Słowo roku można wybrać spośród tych wyrazów lub zaproponować własne – zachęca prof. Marek Łaziński z Instytutu Języka Polskiego, kierujący pracami zespołu organizującego plebiscyt.

Zgłaszać można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Lista nominowanych słów jest co miesiąc aktualizowana. Dotychczas pojawiły się na niej m.in. takie wyrazy, jak: „koronawirus”, „maseczka”, „kwarantanna”, „zdalny”, „wybory” czy „puma”.

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

W ubiegłym roku plebiscyt internetowy wygrał akronim „LGBT”, kapituła nagrodziła natomiast słowo „klimat”. Podobne plebiscyty odbywają się także w innych krajach – m.in. redakcja brytyjskiego Słownika Collinsa słowem roku 2020 wybrała lockdown.

Słowo Dekady

Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziesiąty. W tym roku można także zagłosować na najważniejsze słowo minionej dekady. Na liście słów nominowanych znajdują się słowa zwycięskie i wyróżniane w ostatnim dziesięcioleciu w plebiscytach internetowych oraz przez kapitułę językoznawców takie, jak np. „prezydencja”, „dane”, czy „feminatyw”. Podobnie jak w przypadku głosowania na Słowo Roku, Słowo Dekady można wybrać z zaproponowanej listy lub zgłosić własne.

Głos w plebiscytach na Słowo Roku 2020 oraz na Słowo Dekady można oddać do 31 grudnia. Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


19.12.2020

(więcej…)


Laureaci konkursów NCN 19 edycji OPUS i PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 19 edycji ogłoszonych 16 marca 2020 r.

Laureatami konkursu OPUS 19 zostali:

 • prof. dr hab. Wiktor Adam Koźmiński, projekt pt.: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów”, kwota finansowania: 2 529 600 PLN
 • dr Mihails Arhangelskis, projekt pt.: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości”, kwota finansowania: 1 465 200 PLN.

Laureatami konkursu PRELUDIUM 19 zostali:

 • mgr Natalia Honorata Wisińska, projekt pt.: „Elektrolity hydrożelowe na bazie celulozy dla celów kondensatorów elektrochemicznych”, kwota finansowania: 140 000 PLN
 • mgr Adrian Konopko, projekt pt.: „Nowe hybrydowe antyoksydanty zawierające nitroksylową i fenolową grupę funkcyjną – badania w układach chemicznych i biologicznych”, kwota finansowania: 139 200 PLN
 • mgr inż. Daria Martyna Dawidziak, projekt pt.: „Interakcje białka FAST w regulacji śmierci komórki”, kwota finansowania: 138 360 PLN.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr Janusz Cukras laureatem Nagrody Dydaktycznej 2020
19 listopada 2020

Dr Janusz Cukras został laureatem Nagrody Dydaktycznej Rektora UW w 2020 r. Nagroda jest przyznawana indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia i szczególne zaangażowanie w proces nauczania. Ponadto laureatami zostali również dr Krzysztof Kaleta, dr Renata Hryciuk, dr hab. Agnieszka Szarkowska, a wyróżnienia otrzymali dr Robert Ślepaczuk, dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic oraz dr hab. Katarzyna Grabowska.

Zdjęcie: Rafał Chojnacki

 

 

Dr Janusz Cukras z Wydziału Chemii (nagroda w dziedzinie nauk ścisłych i w dziedzinie nauk przyrodniczych) został nagrodzony za modernizację pracy laboratoryjnej na wydziale, zmianę negatywnego podejścia studentów i prowadzących zajęcia do „wejściówek”, kolokwiów i zdobywania punktów poprzez wprowadzenie cyfryzacji, jak również dbałość o przestrzeganie praw autorskich we wszelkich pracach pisemnych studentów, dzielenie się wiedzą dydaktyczną oraz samodoskonalenie się poprzez udział w międzynarodowych i lokalnych warsztatach dydaktycznych, a także wprowadzanie elementów z dziedziny nauk humanistycznych do kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych.

 

 

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, złożył gratulacje nagrodzonym nauczycielom akademickim. – Uniwersytet Warszawski jest skupiony na dwóch podstawowych typach działalności. Pierwsza to badania, natomiast druga to wykorzystanie badań w dydaktyce i praktyce. Wszystkie nagrodzone osoby mają znakomite osiągniecia naukowe, badawcze i publikacyjne, co jest doskonałym wzorem jak łączyć naukę z dydaktyką. Jest to przykład na to, że znakomici naukowcy mogą być także świetnymi dydaktykami, dzielącymi się swoją wiedzą ze studentami – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak podczas posiedzenia Senatu UW, na którym została ogłoszona lista laureatów.

Nagrody przyznawane są w trzech dziedzinach: nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dana jednostka organizacyjna UW. Kandydatury ocenia Komisja Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

Tradycyjnie ogłoszenie laureatów nagród zbiegło się ze Świętem Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się 18 listopada w trakcie zdalnego posiedzenia Senatu UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl