Zmiany organizacyjne semestru zimowego 2020/2021 od 26.10.2020 r.

Stały wzrost zachorowań w Polsce, zauważalna absencja nauczycieli akademickich oraz niski stopień zastępowalności kadr dydaktycznych to główne powody decyzji o zmianach organizacyjnych semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Zmiany obowiązują od 26.10.2020 do odwołania:
1) zajęcia teoretyczne będą odbywać się w trybie zdalnym;
2) studenci mogą prowadzić badania w ramach przedmiotów prowadzących do złożenia pracy dyplomowej;
3) elementy laboratoriów, które mogą być prowadzone w trybie zdalnym będą prowadzone zdalnie w ramach obecnego planu zajęć;
4) zawieszone zostaje wykonywanie elementów laboratoriów, które nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

Zmiany organizacyjne semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 od 26.10.2020 r.

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Data publikacji: 23 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 października 2020