Publikacja w Nature Methods 2020 „Macromolecular modeling and design in Rosetta: recent methods and frameworks”

Pakiet oprogramowania Rosetta to wszechstronne narzędzie, służące do modelowania struktur biomakromolekuł i ich kompleksów. Rosetta umożliwia także projektowanie zupełnie nowych białek, o w zasadzie dowolnej strukturze i funkcji, dokowanie leków do białek oraz projektowanie przeciwciał. Rosetta rozwijana jest przez konsorcjum RosettaCommons, zrzeszające ponad 60 grup badawczych z całego świata, w tym przez grupę prof. Dominika Gronta. Najnowsza wersja oprogramowania opublikowana została w Nature Methods. Praca ta opisuje m. in. opracowaną przez prof. Gronta metodę wyszukiwania krótkich motywów strukturalnych białek, wykorzystywanych przez większość protokołów pakietu Rosetta.

Publikacja jest dostępna pod adresem: https://doi.org/10.1038/s41592-020-0848-2
Publicznie dostępny preprint artykułu: https://www.preprints.org/manuscript/201904.0263/v3


Data publikacji: 23 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 października 2020