Publikacja grupy Prof. Karola Greli we współpracy z grupą Prof. Bartosza Trzaskowskiego w ACS Catalysis

Planer, S.;  Małecki, P.;  Trzaskowski, B.;  Kajetanowicz, A.; Grela, K., Sterically Tuned N-Heterocyclic Carbene Ligands for the Efficient Formation of Hindered Products in Ru-Catalyzed Olefin Metathesis. ACS Catalysis 2020, 10, 11394-11404. (IF = 12.35)

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.0c02770

Tworzenie zatłoczonych wiązań podwójnych, szczególnie w związkach wrażliwych na podwyższoną temperaturę, nastręcza wielu trudności. Autorzy zaproponowali efektywną metodę syntezy trzech nowych katalizatorów rutenowych o zredukowanej zawadzie sterycznej, które świetnie sprawdzają się w reakcjach zatłoczonych olefin. Kompleksy te są aktywne w relatywnie niskich temperaturach (45−60 °C) i już przy niskich załadowaniach katalizatora umożliwiają otrzymanie szeregu podstawionych alkenów, w tym analogów aktywnych związków farmaceutycznych oraz produktów o niskiej stabilności termicznej.

 


Data publikacji: 23 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 października 2020