Zmiany organizacyjne semestru zimowego 2020/2021 od 26.10.2020 r.
23 października 2020

Stały wzrost zachorowań w Polsce, zauważalna absencja nauczycieli akademickich oraz niski stopień zastępowalności kadr dydaktycznych to główne powody decyzji o zmianach organizacyjnych semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Zmiany obowiązują od 26.10.2020 do odwołania:
1) zajęcia teoretyczne będą odbywać się w trybie zdalnym;
2) studenci mogą prowadzić badania w ramach przedmiotów prowadzących do złożenia pracy dyplomowej;
3) elementy laboratoriów, które mogą być prowadzone w trybie zdalnym będą prowadzone zdalnie w ramach obecnego planu zajęć;
4) zawieszone zostaje wykonywanie elementów laboratoriów, które nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

Zmiany organizacyjne semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 od 26.10.2020 r.

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Akademickie wsparcie

– Celem rzecznika jest udzielanie wsparcia wszędzie tam, gdzie pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. Ombudsman działa niezależnie i poufnie. Jego zadaniem jest słuszne i skuteczne pomaganie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji. Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników – mówi dr Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłym roku minie 10 lat, odkąd pełni tę funkcję. W obecnej kadencji zamierza się skupić m.in. na kwestii zdrowia psychicznego.

Uniwersytet Warszawski jest wspólnotą złożoną i różnorodną. Może dzielić nas wiek, płeć,  pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, orientacja seksualna czy stopień niepełnosprawności. Wszyscy jednak mamy prawo do równego traktowania.

Równość, otwartość i wzajemny szacunek to zasady, którymi powinien kierować się każdy członek społeczności UW. Nie ma tu miejsca na dyskryminację.

Szczególnie istotnym zadaniem jest wzmacnianie świadomości bogactwa i korzyści wynikających z różnorodności naszej wspólnoty. Uniwersytet Warszawski systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania.

Ważną rolę pod względem instytucjonalnym pełni w tym kontekście ombudsman, czyli rzecznik akademicki. UW jest wśród polskich uczelni pionierem w zakresie ustanowienia tej funkcji.

Od początku (2011 rok) sprawuje ją dr Anna Cybulko – mediatorka, moderatorka, nauczycielka akademicka oraz trenerka umiejętności społecznych. Jako rzeczniczka akademicka udziela wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom UW. Pomaga zawsze wtedy, gdy pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. – Rzecznik działa niezależnie i poufnie, co oznacza, że przede wszystkim wspiera we wszystkich sprawach, które trudno załatwić w inny sposób, czyli zarówno w problemach komunikacyjnych, konfliktach, trudnościach relacyjnych, jak i w kłopotach organizacyjnych i koordynacyjnych. Ombudsman reaguje również na problemy związane z naruszeniami prawa i zasad etyki, molestowaniem czy dyskryminacją. Jego zadaniem jest wsparcie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji w taki sposób, aby było to słuszne i skuteczne – tłumaczy dr Anna Cybulko.

Do działań, które może podjąć ombudsman zalicza się np. mediację, wyjaśnienie sprawy, interwencję w danej jednostce, zasugerowanie rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych, a czasami bardziej dyscyplinujące, takie jak przekazanie sprawy do innych organów, komisji, zgłoszenie przełożonym. – Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników. Rzecznik pełni także funkcję sygnalisty. Może przekazywać władzom informacje o nieprawidłowościach, które zostały mu wskazane w poufny sposób przez członków społeczności akademickiej – dodaje rzeczniczka.

 

Jak zgłosić problem?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci – oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, a także organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Szczegóły dotyczące procedury zgłoszenia sprawy do rzeczniczki akademickiej znajdują się na stronie: http://ombudsman.uw.edu.pl/sposob-dzialania/procedury/.

W związku z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu nr 233 rektora UW z 16 października 2020 r. oraz w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. zespół ombudsmana pracuje do odwołania w trybie zdalnym. Pracownicy Biura Rzeczniczki Akademickiej dostępni są mailowo w godz. 9.00–15.00.

Kontakt: ombudsman(at)uw.edu.pl

 

W trosce o zdrowie psychiczne

Kwestią, wokół której dr Anna Cybulko zamierza się skupić w trakcie swojej kolejnej kadencji jest dbałość o zdrowie psychiczne członków społeczności UW. – Temat ten jest generalnie coraz ważniejszy, niezależnie od wybuchu epidemii. Narastające trudności w funkcjonowaniu psychicznym, psychologicznym to problem cywilizacyjny, rzutujący też na możliwości akademickie czy rozwoju. Teraz w czasie pandemii te problemy się jeszcze pogłębiły – mówi dr Cybulko.

Rzeczniczka akademicka planuje podjęcie działań w tym zakresie na trzech poziomach: procesu studiowania, pracy kadry akademickiej i potencjalnych zagrożeń, jakie niektóre osoby mogą wywoływać dla otoczenia lub np. podczas pracy w grupach na zajęciach.

 

Działania ombudsmana na UW

Praca rzeczniczki akademickiej wiąże się z wieloma aktywnościami podejmowanymi na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie. Dzięki jej współpracy z innymi członkami społeczności, w tym dr hab. Julią Kubisą, główną specjalistką ds. równouprawnienia, powstały m.in.:

Budowaniu na UW środowiska wolnego od dyskryminacji służy też wiele innych działań, w tym:

 • warsztaty rozwijające postawy równościowe;
 • wydawanie aktów prawnych i materiałów edukacyjnych zawierających kompleksowe informacje dotyczące m.in. rodzajów dyskryminacji, procedur zgłaszania jej przypadków, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom poszkodowanym, a także równościowego języka;
 • praca instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielanie wsparcia osobom, które zetknęły się z problemem.

Działania równościowe na UW >>

 

Wsparcie i pomoc dla członków społeczności UW:

Więcej informacji o wsparciu akademickim na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Testy w kierunku koronawirusa dla pracowników i doktorantów UW

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się bezpłatnym testom RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pobieranie wymazów rozpocznie się 26 października 2020 r. i potrwa do 20 listopada 2020 r.

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą poddać się badaniom w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat w sprawie bezpłatnych testów RT-PCR w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego >>

– Dziękuję wszystkim, których starania przyczyniły się do umożliwienia badania pracowników i doktorantów UW w kierunku aktywnego zakażenia wirusem SARS CoV-2. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że szybka i skuteczna diagnoza jest podstawą walki z epidemią, z którą wszyscy wspólnie się zmagamy – powiedział prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Na czym polega badanie?

Do badania potrzebne jest pobranie przez personel medyczny wymazu z gardła i nosa.
Testy wykona Warsaw Genomics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kiwerska 33a, 01-682 Warszawa.

Przygotowanie do badania:

Co najmniej pół godziny przed pobraniem wymazu na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie powinno się:

 • pić,
 • jeść,
 • palić papierosów,
 • przyjmować leków,
 • myć zębów,
 • płukać jamy ustnej i nosa,
 • żuć gumy.

Termin badań: pobieranie wymazów rozpocznie się 26 października 2020 r. i potrwa do 20 listopada 2020 r.

Jak wykonać badanie ?

KROK I – POBRANIE KODU RABATOWEGO

Kod rabatowy uprawnia do bezpłatnego wykonania badania. Można go pobrać drogą elektroniczną ze sklepu – kody rabatowe na badania, logując się na covid.uw.edu.pl.
Uwaga! Do logowania na stronie covid.uw.edu.pl służy konto CAS. Na stronie https://it.uw.edu.pl/pl/start/ można znaleźć informacje o tym, jak założyć konto CAS.

W zakładce Zamówienia należy dodać do koszyka „Kod uprawniający do 100% zniżki na badanie”. Po złożeniu zamówienia z adresu testy-covid@uw.edu.pl wysyłane są na adres e-mail zamawiającego (adres wskazany w USOSweb) dwie wiadomości :

 1. pierwsza – potwierdzenie złożenia zamówienia;

 2. druga – przekazanie kodu rabatowego (kod rabatowy ma postać ciągu liczb i znaków).

Należy zachować otrzymany kod rabatowy. Będzie potrzebny w kolejnym kroku – rejestracji na badanie (KROK II). Pracownik/doktorant może otrzymać tylko jeden kod rabatowy. Ponowne zamówienie kodu nie będzie możliwe.

Kod rabatowy będzie ważny do 20 listopada 2020 r. – najpóźniej do tego dnia będzie możliwa rejestracja z użyciem tego kodu na bezpłatne badania (KROK II).

Wszelkie pytania dot. kodu rabatowego, a także ewentualne problemy związane z pobraniem lub wykorzystaniem kodu, prosimy zgłaszać do Biura Spraw Pracowniczych UW, do p. Marii Guzik na adres e-mail: maria.guzik@adm.uw.edu.pl.

KROK II – ZLECENIE BADANIA I REJESTRACJA NA BADANIE

Po otrzymaniu kodu rabatowego należy:

 • zarejestrować się, wypełniając zlecenie na badanie (bez rejestracji nie można wykonać badania!) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://warsawgenomics.pl/zlecam-test-sars.

Aby zlecić badanie, należy wpisać w odpowiednim polu otrzymany kod rabatowy uprawniający do bezpłatnego wykonania badania, a następnie wypełnić formularz, podając wszystkie wymagane dane i informacje.

Możliwość wskazania terminu pobrania materiału do badaniazminimalizuje ryzyko kumulacji osób w punkcie pobrań i długiego oczekiwania na usługę.

KROK III – POBRANIE WYMAZU

Pobieranie wymazu jest organizowane i koordynowane przez Uniwersytet Warszawski. Wymaz pobiera wykwalifikowany personel medyczny.

Punkt medyczny (punkt pobrań wymazu) będzie działał w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, udostępnianych przez Uniwersytet Warszawski, pod adresem: ul. S. Banacha 2a (budynek Centrum Sportu i Rekreacji UW), 02-097 Warszawa, od  26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. do 20 LISTOPADA 2020 r., w godz. 8.00 – 19.00 (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r., gdy będzie czynnyw godz.: 10.00-19.00.

Punkt pobrań, oznaczony w sposób widoczny, będzie wydzielony od pozostałych części budynku w sposób uniemożliwiający swobodny przepływ osób. Oddzielne zewnętrzne wejście do punktu pobrań znajduje się na lewo od wejścia do Centrum Sportu i Rekreacji.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa i sprawny przebieg procesu pobierania wymazu, do punktu pobrań należy zgłosić się punktualnie na 5 minut przed umówioną godziną wizyty w maseczce zasłaniającej nos i usta oraz z dokumentem tożsamości.

WAŻNE! Przed pobraniem wymazu osoba badana będzie poproszona o podanie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru zlecenia wygenerowanego w trakcie rejestracji na badanie. Numer ten jest widoczny w tytule maila potwierdzającego rejestrację.

KROK IV – ODBIÓR WYNIKÓW

Wynik testu będzie dostępny dla pacjenta po maksymalnie 3 dniach roboczych od pobrania wymazu na stronie: https://wyniki.warsawgenomics.pl/.

Po wpisaniu numeru zlecenia (z wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia testu na SARS-CoV-2) oraz numeru PESEL (lub nr dokumentu tożsamości w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL) możliwe będzie pobranie podpisanego, autoryzowanego wyniku badania (wydruk, pobranie na własne urządzenie elektroniczne).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Publikacja grupy Prof. Karola Greli we współpracy z grupą Prof. Bartosza Trzaskowskiego w ACS Catalysis

(więcej…)


Publikacja grupy Prof. Karola Greli we współpracy z grupą Prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego w Chemical Science

(więcej…)


Publikacja w Nature Methods 2020 „Macromolecular modeling and design in Rosetta: recent methods and frameworks”

(więcej…)