Wykaz zajęć praktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 233 Rektora UW z dnia 16 października 2020 r. (z mocą od 17 października 2020 r.) § 17a do zarządzenia nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii w dniu 20 października został ogłoszony wykaz zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Chemii, które wymagają odbycia w całości lub w części w obiektach UW, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Wykaz zajęć praktycznych organizowanych przez poszczególne zakłady dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Data publikacji: 20 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 01 lutego 2021