Prestiżowy projekt europejski z programu European Joint Doctorate realizowany w CNBCh

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu w ramach programu European Joint Doctorate realizowanego w Horyzoncie 2020. Prof. Karol Grela będzie opiekunem dwóch młodych naukowców (Early Stage Researchers), którzy będą realizowali badania w ramach swoich doktoratów. Główne tematy badań to (1) przygotowanie nowych, Z-selektywnych katalizatorów metatezy olefin i ich wykorzystanie w syntezie alkenów o określonej stereochemii oraz (2) przygotowanie katalizatorów hybrydowych złożonych z kompleksów rutenu immobilizowanych na dendrymerach Janusa i ich zastosowanie w katalizie w „zielonych” rozpuszczalnikach, takich jak woda lub nadkrytyczny dwutlenek węgla.

W całym projekcie udział weźmie 9 jednostek akademickich i 8 partnerów przemysłowych z 7 różnych krajów europejskich, umożliwiając realizację połączonych tematycznie projektów i wymianę międzyinstytucjonalną 15 doktorantom.

Informacja o projekcie (English)


Data publikacji: 20 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 20 października 2020