Wykaz zajęć praktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
20 października 2020

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 233 Rektora UW z dnia 16 października 2020 r. (z mocą od 17 października 2020 r.) § 17a do zarządzenia nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii w dniu 20 października został ogłoszony wykaz zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Chemii, które wymagają odbycia w całości lub w części w obiektach UW, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Wykaz zajęć praktycznych organizowanych przez poszczególne zakłady dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Prestiżowy projekt europejski z programu European Joint Doctorate realizowany w CNBCh

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu w ramach programu European Joint Doctorate realizowanego w Horyzoncie 2020. Prof. Karol Grela będzie opiekunem dwóch młodych naukowców (Early Stage Researchers), którzy będą realizowali badania w ramach swoich doktoratów. Główne tematy badań to (1) przygotowanie nowych, Z-selektywnych katalizatorów metatezy olefin i ich wykorzystanie w syntezie alkenów o określonej stereochemii oraz (2) przygotowanie katalizatorów hybrydowych złożonych z kompleksów rutenu immobilizowanych na dendrymerach Janusa i ich zastosowanie w katalizie w „zielonych” rozpuszczalnikach, takich jak woda lub nadkrytyczny dwutlenek węgla.

W całym projekcie udział weźmie 9 jednostek akademickich i 8 partnerów przemysłowych z 7 różnych krajów europejskich, umożliwiając realizację połączonych tematycznie projektów i wymianę międzyinstytucjonalną 15 doktorantom.

Informacja o projekcie (English)


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS NCN

Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the graduate student in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 23 October 2020. For more info see >> eng


Oferta pracy dla postdoc’a w projekcie OPUS NCN

Laboratorium Biologii Obliczeniowej poszukuje kandydatów na stanowisko postdoc’a w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Chemii). Projekt: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Laboratory of Computational Biology seeks candidates for the postdoc position in Bioinformatics/Computational Biology at the Biological and Chemical Research Center (Faculty of Chemistry), University of Warsaw. Project: OPUS 2019/33/B/NZ2/02100 „Development of a new protein-protein docking method based on the flexible docking of short peptide fragments” – financed by the National Science Centre. Deadline for applications: 31 October 2020. For more info see >> eng