Stypendia NAWA – dziewięcioro zagranicznych naukowców przyjedzie na UW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki drugiej edycji programu im. Stanisława Ulama. Dziewięcioro badaczy z zagranicy otrzymało stypendia na czas pobytu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Program im. Stanisława Ulama ma na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Zagraniczni badacze przyjeżdżający do Polski – zarówno doświadczeni, jak również naukowcy na początku swojej kariery – mają wzmocnić potencjał badawczy instytucji przyjmującej oraz zaangażować się w prowadzone badania i dydaktykę.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się ponad 340 osób zainteresowanych badaczy z zagranicy. Stypendia – 10 tys. zł miesięcznie na czas wizyty naukowej w Polsce – otrzymało 76 naukowców. Dziewięcioro z nich przyjedzie na Uniwersytet Warszawski:

  • dr Alexander Sarantis (Römisch-Germanisches Zentralmuseum RGZM), opiekun: dr hab. Robert Wiśniewski (Wydział Historii UW);
  • dr Elsa Yvanez (University of Copenhagen), opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
  • dr Matthew Blackburn (University of Uppsala), opiekun: dr hab. Alicja Curanović (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
  • dr Gian Maria Greco (Autonomous University of Barcelona), opiekun: dr hab. Agnieszka Szarkowska (Wydział Lingwistyki Stosowanej);
  • dr Antonio Enea Romano (University of Antioquia), opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Wydział Fizyki);
  • dr Alexandr Svetlicinii (University of Macau, Chiny), opiekun: dr hab. Maciej Bernatt (Wydział Zarządzania);
  • dr Juan Camilo López Carreño (University of Wolverhampton), opiekun: dr hab. Magdalena Stobińska (Wydział Fizyki);
  • dr Ivana Brekalo (Georgetown University), opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
  • dr Oleksandr Gamayun (University of Amsterdam), opiekun: dr Miłosz Panfil (Wydział Fizyki UW).

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie NAWA: nawa.gov.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 października 2020