Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii 26.10.2020
19 października 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

kolejne tury wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych niebędących profesorami, których pierwsza tura miała miejsce 12 października 2020 r. (1 mandat) 

odbędą się w dn.
26 października 2020 r. (4 tura)

5 tura wyborów odbędzie się 28 października 2020 r., jeżeli w 4 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
6 tura wyborów odbędzie się 30 października 2020 r., jeżeli w 5 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Stypendia NAWA – dziewięcioro zagranicznych naukowców przyjedzie na UW

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki drugiej edycji programu im. Stanisława Ulama. Dziewięcioro badaczy z zagranicy otrzymało stypendia na czas pobytu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Program im. Stanisława Ulama ma na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Zagraniczni badacze przyjeżdżający do Polski – zarówno doświadczeni, jak również naukowcy na początku swojej kariery – mają wzmocnić potencjał badawczy instytucji przyjmującej oraz zaangażować się w prowadzone badania i dydaktykę.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się ponad 340 osób zainteresowanych badaczy z zagranicy. Stypendia – 10 tys. zł miesięcznie na czas wizyty naukowej w Polsce – otrzymało 76 naukowców. Dziewięcioro z nich przyjedzie na Uniwersytet Warszawski:

  • dr Alexander Sarantis (Römisch-Germanisches Zentralmuseum RGZM), opiekun: dr hab. Robert Wiśniewski (Wydział Historii UW);
  • dr Elsa Yvanez (University of Copenhagen), opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
  • dr Matthew Blackburn (University of Uppsala), opiekun: dr hab. Alicja Curanović (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
  • dr Gian Maria Greco (Autonomous University of Barcelona), opiekun: dr hab. Agnieszka Szarkowska (Wydział Lingwistyki Stosowanej);
  • dr Antonio Enea Romano (University of Antioquia), opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Wydział Fizyki);
  • dr Alexandr Svetlicinii (University of Macau, Chiny), opiekun: dr hab. Maciej Bernatt (Wydział Zarządzania);
  • dr Juan Camilo López Carreño (University of Wolverhampton), opiekun: dr hab. Magdalena Stobińska (Wydział Fizyki);
  • dr Ivana Brekalo (Georgetown University), opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
  • dr Oleksandr Gamayun (University of Amsterdam), opiekun: dr Miłosz Panfil (Wydział Fizyki UW).

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie NAWA: nawa.gov.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Urban Health Case Challenge – nabór wniosków

Sojusz 4EU+ i School of Global Health przy Uniwersytecie Kopenhaskim organizują zawody dla studentów i doktorantów. W tegorocznej edycji uczestnicy Urban Health Case Challenge będą mieli za zadanie przedstawić rozwiązanie problemu dotyczącego odporności społeczeństwa na pandemię w środowisku miejskim. Aplikacje do udziału w programie można składać do 22 października.

Urban Global Health Case Challenge to zawody skierowane do studentów i doktorantów z sześciu uczelni Sojuszu 4EU+, którego Uniwersytet Warszawski jest członkiem. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie kompetencji i zaangażowania w zakresie rozwiązywania rzeczywistych problemów współczesnego świata poprzez praktyczne, teoretyczne, innowacyjne i interdyscyplinarne nauczanie. To także szansa na współpracę z członkami pozostałych uczelni partnerskich Sojuszu i zdobywanie wiedzy dotyczącej opieki zdrowotnej w miastach.

Tegoroczna edycja zawodów będzie dotyczyć odporności społeczeństwa na pandemię w środowisku miejskim. O konkretnym zadaniu do rozwiązania uczestnicy dowiedzą się w pierwszym dniu wydarzenia, czyli 23 listopada.

Każda uczelnia Sojuszu 4EU+ może zgłosić dwie drużyny liczące po 5 osób. Wszyscy studenci i doktoranci UW zainteresowani udziałem w zawodach proszone są o mailowe przesyłanie aplikacji do dr Marty Jaworskiej-Oknińskiej z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych, pod adresem: marta.jaworska-okninska(at)adm.uw.edu.pl. Termin zgłaszania uczestnictwa upływa 22 października br.

Zawody Urban Health Case Challenge organizowane przez Sojusz 4EU+ i School of Global Health przy Uniwersytecie Kopenhaskim wpisują się w cele i założenia Flagshipu 1 „Health and demographic change in an urban environment”. Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim to jeden z czterech obszarów priorytetowych, w ramach których prowadzone są badania naukowe przez Sojusz 4EU+.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, które odbędzie się od 23 do 27 listopada, znajdują na stronie School of Global Health >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Przemysław Czarnek powołany na urząd Ministra Edukacji i Nauki

Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś prof. Przemysława Czarnka na urząd Ministra Edukacji i Nauki.

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole. W 2001 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku i rozprawy „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”.

Jest autorem kilkudziesięciu monografii i artykułów naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2015-2019 pełnił funkcję Wojewody Lubelskiego. W tym czasie był zaangażowany we wdrażanie reformy strukturalnej szkół i placówek na terenie województwa oraz aktywnie uczestniczył w debacie nad kształtem reformy edukacji.

W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, zdobywając ponad 87 tys. głosów. Jako poseł pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W poniedziałek, 19 października 2020 roku powołany na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

Żonaty, ma dwójkę dzieci.

 

 

Źródło: www.gov.pl