Publikacja w Angewandte Chemie 2020 „Non‐Stationary Complementary Non‐Uniform Sampling (NOSCO NUS) for Fast Acquisition of Serial 2D NMR Titration Data”

„Non‐Stationary Complementary Non‐Uniform Sampling (NOSCO NUS) for Fast Acquisition of Serial 2D NMR Titration Data”, Javier Agustin Romero, Ewa Klaudia Nawrocka, Alexandra Shchukina, Francisco Javier Blanco, Tammo Diercks and Krzysztof Kazimierczuk, Angewandte Chemie, 2020

Spektroskopia NMR oferuje wyjątkowe korzyści w badaniach wiązania ligandów z białkami: wysoką rozdzielczość atomową, bezpośrednie rozróżnienie miejsc i trybów wiązania, najniższy wykrywalny limit powinowactwa itd. Takie eksperymenty wymagają jednak długich serii pomiarów dwuwymiarowych widm przy zmiennych stężeniach ligandów. Ten wymagany czas może przekraczać nawet czas życia samego białka. W naszej pracy przedstawiona została nowatorska metoda przezwyciężenia tego krytycznego ograniczenia, oparta na niestacjonarnym, komplementarnym, niejednorodnym próbkowaniu (NOSCO NUS: ang. „non‐stationary complementary non‐uniform sampling”). Jej potencjał ilustrowany został w dwóch trudnych badaniach z bardzo różnymi rozmiarami białek i skłonnościami do wiązania. Pokazano, że NOSCO NUS może skrócić czas pomiaru o rząd wielkości, aby pozwolić na szerszą dostępność podobnych wysokoinformacyjnych badań.

Publikacja w Angewandte Chemie 2020 „Non‐Stationary Complementary Non‐Uniform Sampling (NOSCO NUS) for Fast Acquisition of Serial 2D NMR Titration Data”

 


Data publikacji: 15 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 04 grudnia 2020