Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 7 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie Sonata Bis 7 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dr hab. Karoliny Pułki-Ziach: „Foldamerowe mimetyki alfa helis-synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Rafał Chojnacki.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 14 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 września 2021