Publikacja w Nucleic Acids Research 2020 „Frequency and hydrogen bonding of nucleobase homopairs in small molecule crystals”

Sposób parowania się zasad azotowych nukleotydów jest szerokim zagadnieniem poruszanym przez biologów, chemików i naukowców z innych dziedzin. W swojej pracy Małgorzata K. Cabaj (doktorantka) oraz prof. Paulina M. Dominiak (promotorka) wykonały analizę częstości występowania różnych rodzajów parowania się zasad azotowych nukleotydów na podstawie danych krystalograficznych zdeponowanych w Cambridge Structural Database. Analiza ta wykazała złożony związek pomiędzy obecnością lub brakiem podstawnika w miejscu wiązania glikozydowego, a także lokalizacją protonów w pierścieniu puryn i pirymidyn.

Publikacja jest dostępna pod adresem: https://academic.oup.com/nar/article/48/15/8302/5877809


Data publikacji: 14 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 października 2020