Konkurs na stanowisko doktoranta/studenta-stypendysty w projekcie OPUS 17 NCN

Konkurs na stanowisko doktoranta/studenta-stypendysty w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 17: „THIO-SWITCH: towards novel photo-active switchable materials–exploration of dithienylethene-based transition-metal complexes via advanced in situ photocrystallographic and spectroscopic approaches”. Kierownik projektu: dr inż. Radosław Kamiński. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 października 2020 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf

 


Data publikacji: 14 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2020