Zmiana trybu prowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Wzrost zachorowań w Polsce, nakładanie się zajęć niektórym studentom, problem z zagwarantowaniem bezpieczeństwa epidemicznego studentom słuchającym wykładów zdalnych na terenie Wydziału Chemii, spodziewany wzrost absencji studentów i nauczycieli akademickich oraz prośby niektórych wykładowców o uzdalnianie ich zajęć były podstawą decyzji o zwiększeniu liczby zajęć zdalnych.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2002/2021 z dniem 15.10.20 aż do odwołania, zajęcia teoretyczne będą odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym lub zdalnym synchronicznym z jednoczesnym nagraniem zajęć. Wszystkie zajęcia praktyczne (laboratoria) będą odbywać się w kontakcie lub w kontakcie z elementami zdalnymi.


Data publikacji: 13 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2020