Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dra hab. Sławomira Sęka: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Paulina Bachurska.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 12 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 12 października 2020