Fundusz Badawczy CELSA – nabór wniosków do 26 listopada 2020 r.
12 października 2020

Trwa nabór wniosków piątej edycji konkursu Funduszu Badawczego CELSA.

Poniżej kluczowe informacje związane z  konkursem:

Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Termin składania wniosków: 26 listopada 2020 r.

Instytucje partnerskie:

– Uniwersytet Technologii i Ekonomii, Węgry
– Uniwersytet Loránda Eötvösa, Węgry
– Uniwersytet Semmelweisa, Węgry
– Katolicki Uniwersytet Lowański, Belgia
– Uniwersytet Lublański, Słowenia
– Uniwersytet Karola, Czechy
– Politechnika Czeska, Czechy
– Uniwersytet w Tartu, Estonia
– Uniwersytet Warszawski, Polska
– Uniwersytet Jagielloński, Polska

Wymagania:

– Projekt badawczy realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy minimum dwoma Partnerami Funduszu, obligatoryjnie jednym Partnerem jest KU Leuven (Belgia).

– Każdy z Partnerów CELSA wnosi maksymalny wkład w wysokości 60 000 euro,  a KU Leuven (Belgia) do 1,5 mln  euro w danym konkursie.

Przykład: KL Leuven + jedna instytucja partnerska CELSA:

Fundusz Badawczy CELSA może sfinansować wspólny projekt badawczy o maksymalnej wartości 120 000 euro w okresie 2 lat. Wkład finansowy KU Leuven wynosi ¾ wartości zakładanego budżetu (maks. 90 000 euro),
wkład Partnera wynosi ¼ wartości budżetu (maks. 30 000 euro). Przyznane środki trafiają do naukowca z danego kraju.

– Jeżeli projekt badawczy będzie realizowany przez KL Leuven i dwóch Partnerów CELSA, budżet wspólny zostaje zwiększony o wkład dodatkowego Partnera (maks. 30 000 euro), tj. maksymalny budżet wyniesie 150 000 euro na okres 2 lat.

– W przypadku, gdy większa liczba naukowców danej uczelni zaangażowana jest we wspólny projekt, wówczas całkowity budżet projektu nie ulega zwiększeniu.

  W ciągu 3 lat od rozpoczęcia projektu, konsorcjum projektowe zobowiązane jest do złożenia wspólnego wniosku w Programie Horyzont Europa (np. Maria Skłodowska-Curie Actions, FET Open, Societal Challenges itd.)

Dodatkowe informacje o Funduszu Badawczym CELSA dostępne są na stronie: https://celsalliance.eu/

Regulamin konkursu oraz szczegółowe wymagania dotyczące wniosku: https://www.kuleuven.be/onderzoek/gedocumenteerd/index_en.html#details/34e98cfa7b14f530ae5867a13748880af6fd9532


Wspólna Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 studiów II stopnia na Kampusie Ochota UW


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dra hab. Sławomira Sęka: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Paulina Bachurska.

Serdecznie gratulujemy!