mLegitymacja studencka w USOSweb
09 października 2020

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą już zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji nie tylko za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS, ale również przez system USOSweb. Od 6 października działa specjalny moduł mLegitymacja.

Pod koniec grudnia 2019 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Od lutego 2020 roku, po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim, możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

6 października wprowadzono możliwość zamawiania, przedłużania ważności i unieważniania tych dokumentów także za pośrednictwem USOSweb. Wystarczy zalogować się w systemie i wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW > Moje studia > mLegitymacja.

 

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  • ma aktywny status studenta;
  • ma numer PESEL;
  • ma numer albumu;
  • ma zdjęcie w systemie USOS;
  • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
  • ta (plastikowa) ELS została przedłużona w USOS;
  • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

 

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS lub USOSweb pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.

Mobilna wersja legitymacji studenckiej jest dostępna zarówno dla użytkowników urządzeń z systemem Android, jak i iOS.

Do tej pory (9 października 2020) mLegitymację zamówiło ponad 5000 studentów UW.

 

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. W związku z tym, że ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020, wspomniany okres 60 dni upływa 29 listopada. Więcej informacji na temat ważności legitymacji studenckich znajduje się na stronie MNiSW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Centrum Wsparcia Akademickiego dla osób ze spektrum autyzmu

W październiku swoją działalność na UW rozpoczęło Centrum Wsparcia Akademickiego, które pomaga osobom ze spektrum autyzmu w ich codziennym funkcjonowaniu na uczelni. Już teraz można zapisywać się na konsultacje psychologiczne i skorzystać z możliwości diagnozy swoich mocnych stron i potrzeb związanych ze studiowaniem.

– Proponujemy studentom wsparcie od diagnozy ich potrzeb i kompetencji, przez konsultacje psychologiczne, do zapewnienia im wsparcia tutorskiego – mówi Iwona Nowakowska z CWA. – Tutor to inny student Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie wspierać studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni – wyjaśnia.

Możliwości wsparcia

Centrum Wsparcia Akademickiego dla studentów ze spektrum autyzmu działa przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Powstało jako część projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

Pracują w nim psycholodzy, specjaliści ds. spektrum autyzmu. Jednostka jest w fazie pilotażu, a swoje regularne działania rozpocznie od stycznia 2021 roku. Już w połowie października studenci ze spektrum autyzmu będą mogli wziąć udział w pierwszych konsultacjach, żeby lepiej poznać swoje możliwości i potrzeby oraz otrzymać propozycje ewentualnego wsparcia. Obecnie spotkania, poza wyjątkowymi przypadkami, odbywają się online. Do skorzystania ze wsparcia nie jest potrzebna formalna diagnoza ani orzeczenie lekarskie.

CWA pomagać będzie w planowaniu i organizowaniu nauki, dostosowaniu formy zajęć lub zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb studentów. W razie potrzeby będzie pośredniczyć w kontaktach z innymi studentami i pracownikami uczelni, a także wspierać w rozwijaniu umiejętności społecznych. Pracownicy Centrum od 2021 roku będą też prowadzili szkolenia dla nauczycieli akademickich UW.

Żeby skorzystać z pomocy CWA i umówić się na pierwsze spotkanie wystarczy napisać na adres bon@uw.edu.pl lub zadzwonić pod numer 22 55 24 222. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bon.uw.edu.pl/spektrum.

Wykład o neuroróżnorodności

Pierwsze wydarzenie organizowane przez nową jednostkę odbędzie się 14 października. Dr Mateusz Płatos, specjalista w zakresie spektrum autyzmu z CWA oraz Wydziału Psychologii UW, podczas wykładu online, opowie o potencjale, jaki niesie ze sobą neuroróżnorodność w kontekście akademickim. Podczas spotkania opowie też o możliwościach uzyskania wsparcia w Centrum dla osób doświadczających trudności w nauce i studiowaniu.

Wykład otwarty „Neuroróżnorodność na Uniwersytecie. Wykorzystanie potencjału studentów ze spektrum autyzmu i nie tylko” rozpocznie się o godz. 12. Prowadzony będzie na żywo przez platformę Zoom z możliwością zadawania pytań. Ze względów technicznych w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób, decydować będzie kolejność dołączenia do spotkania. Nagranie wykładu będzie dostępne na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Link do udziału w spotkaniu na platformie Zoom >>

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl