Eksperci: dokonania w dziedzinie edycji genomu nagrodzono Noblem bardzo szybko
08 października 2020

Tegoroczne noblistki z dziedziny chemii nagrodzono bardzo szybko, bo zaledwie po niecałych dziesięciu latach od ogłoszenia wyników ich badań. Jednak ich renomę widać już literaturze naukowej – mówili eksperci w czasie spotkania w Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna zostały w środę tegorocznymi laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Komitet Noblowski docenił je za opracowanie metody edycji genomu.

„Nie jest to zaskakujące, ponieważ ta metoda, za którą zostały nagrodzone laureatki, pojawiała się na tzw. giełdzie. Pełne zaskoczenie nie, ale mimo wszystko spodziewałem się, że będzie to mniej biologiczna nagroda” – powiedział prof. Sławomir Sęk z Wydziału Chemii UW w czasie spotkania z mediami w Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Prof. Paweł Kulesza z Wydziału Chemii UW dodał, że obie laureatki pracują w czołowych światowych instytucjach – niemieckim instytucie Maxa Plancka, Harvard Medical School w USA. „Wprawdzie te badania nie dotyczą bezpośrednio naszej sytuacji pandemicznej, ale to są badania (…) prowadzone jednak w kierunku walki z naszymi różnymi dolegliwościami, pandemiami czy słabościami genetycznymi” – podkreślił. W tym roku Komitet Noblowski nagrodził bardziej praktyczne badania, niż zwykł to robić – uważa naukowiec. “To jest chyba też oczekiwanie społeczne, że musimy przyspieszyć te badania” – ocenił.

Z kolei prof. Rafał Siciński z Wydziału Chemii UW podkreślał, że obie noblistki rozpoczęły intensywną i owocną współpracę niedawno, bo około 9 lat temu. „To jest bardzo świeża współpraca, bardzo świeże badania, które razem prowadziły” – mówił.

„Wyniki tych prac już zostały zastosowane przez szereg innych naukowców z innych ośrodków badawczych. Ich renomę widać już w literaturze naukowej” – zaznaczył prof. Siciński.

Prof. Sławomir Sęk powiedział, że istota odkrycia noblistek polega na możliwości edytowania genomu z pomocą tzw. nożyczek molekularnych, które pozwalają na przecinanie nici DNA w selektywnie wybranym miejscu i wprowadzaniu tam innych sekwencji. “To się przekłada na konkretne możliwości zastosowań. Pozwala oczywiście na modyfikację genetyczną” – wyjaśnił. Te modyfikacje – jak mówił – mogą dotyczyć zmniejszenia podatności roślin na choroby, ale też w dalszej perspektywie wprowadzanie zmian genetycznych w organizmie ludzkim.

Według prof. Sęka tegoroczny Nobel z dziedziny chemii jest sygnałem związanym z aktualną sytuacją epidemiczną. „Oczywiście daleka droga, żeby zmodyfikować DNA w taki sposób, żebyśmy stali się odporni na COVID-19 na przykład, ale ta nagroda – wydaje mi się – jest takim puszczeniem oka do naukowców, że warto w tym kierunku iść, i że obecne potrzeby cywilizacyjne społeczeństwa w dużym stopniu dotyczą pogranicza pomiędzy chemią, biologią, medycyną” – dodał.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii UW na kadencję 2020-2024

(więcej…)


Zagraniczne praktyki Erasmus+

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także osoby po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach z 34 krajów. Trwa nabór wniosków.

Stypendyści mogą wyjechać do jednego z 27 krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Praktyki można odbywać m.in. na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, ośrodkach badawczych oraz innych organizacjach.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz na każdym kolejnym etapie kształcenia. Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni. Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Stypendyści samodzielnie wybierają zagraniczną instytucję przyjmującą, w której chcieliby odbyć praktyki, a następnie składają dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Rekrutacja trwa do czasu wyczerpania funduszy.

 

Informacji udziela: Dorota Wiącek, Biuro Współpracy z Zagranicą. dwiacek(at)adm.uw.edu.pl

Więcej informacji znaleźć można na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW >>.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Otwarte konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.pl. Więcej informacji >>

 

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

  • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
  • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>


Metoda edycji genów wyróżniona Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii

Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna laureatkami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii!

 

Komentatorzy dziedziny:

  • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
  • prof. dr hab. Sławomir Sęk, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
  • prof. dr hab. Rafał Siciński, Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UW