Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii 12.10.2020
05 października 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii z grupy z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych
(3 mandaty) 

odbędą się w dn. 12 października 2020 r. (1 tura)

2 tura wyborów odbędzie się 14 października 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 16 października 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.