Działalność BUW od 15 października
02 października 2020

15 października Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zostanie ponownie otwarta w pełnym zakresie. Korzystanie z BUW możliwe będzie przy zachowaniu zaleceń  Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zgodnie z zarządzeniem dotyczącym funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii.

Czytelnicy korzystając z Biblioteki powinni nosić maseczki ochronne lub przyłbice, dezynfekować ręce przed wejściem do budynku oraz przy stanowiskach obsługi czytelnika, a także zachowywać odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób. Jednocześnie w Bibliotece przebywać może łącznie 300 użytkowników. Wejście do BUW będzie możliwe jedynie z ważną kartą biblioteczną. Stanowisko zapisów będzie czynne w nowym miejscu – w uliczce, po lewej stronie od wejścia, od ul. Lipowej.

Na terenie Biblioteki obowiązują wytyczne GIS oraz przepisami zarządzenia wydanego przez prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, dotyczącego funkcjonowania uczelni w okresie stanu epidemii. Osoby korzystające z BUW zobowiązane są do przestrzegania regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki, obowiązujących w niej przepisów porządkowych, a także komunikatów i poleceń pracowników BUW oraz ochrony.

Członkowie społeczności UW będą mogli korzystać m.in. z:

 • wypożyczenia i zwrotów w tymczasowej Wypożyczalni,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • rozliczenia obiegówek,
 • zamówienia na wypożyczenia międzybiblioteczne,
 • realizacji zamówień na skany.

Nadal nie będą realizowane niektóre usługi BUW: szkolenia stacjonarne studentów i innych użytkowników; organizacja konferencji, spotkań zewnętrznych; odwiedziny dla grup powyżej pięciu osób; wynajem sal i pomieszczeń BUW; organizacja imprez kulturalnych, wernisaży, koncertów. Niedostępne pozostaną BUWialnia i i sale pracy grupowej.

Do 15 października BUW działa w ograniczonym zakresie. Możliwe są tylko wypożyczenia i zwroty książek oraz zamówienia na skany. Od 12 do 14 października Biblioteka będzie nieczynna.

Godziny otwarcia:

 • Informatorium: poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Zapisy (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia, od ul. Lipowej): poniedziałek – piątek, godz. 9-20;
 • Wypożyczalnia i selfczeki (poziom 1): poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Trezor – 24/7;
 • Czytelnia (poziom 2. w nowej lokalizacji, w dotychczasowej Czytelni Zbiorów XIX Wieku): poniedziałek – piątek, godz. 9-21;
 • Gabinety Zbiorów Specjalnych: termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo.

Informacje szczegółowe dotyczące godzin otwarcia oraz zasad korzystania z Biblioteki znajdują się na stronie BUW: https://www.buw.uw.edu.pl/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 października 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Chemii UW [RELACJA ONLINE]