Odeszli w ostatnim roku
31 października 2020

 

4.12.2019
PROF. DR HAB. ADAM HULANICKI
specjalista w zakresie chemii analitycznej i nieorganicznej, były dziekan Wydziału Chemii UW, wieloletni kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, członek korespondent PAN oraz Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej

12.03.2020
PROF. DR HAB. ANDRZEJ SZYMAŃSKI
chemik, prekursor badań plazmochemicznych, wieloletni pracownik Wydziału Chemii UW, były kierownik Pracowni Chemii Plazmy

1.09.2020
DR JANUSZ WASIAK
wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Chemii UW

 


Dr hab. Wiktor Lewandowski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2020
30 października 2020

Wykorzystując rozwiązania znane z natury, projektuje materiały optyczne, które są przyszłością technologii XXI wieku.

Dr hab. Wiktor Lewandowski. Rocznik 1984. Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Wiktor Lewandowski zajmuje się konstruowaniem struktur chemicznych o własnościach plazmonicznych, czyli oddziałujących ze światłem w sposób pozwalający wykorzystywać je w optyce i optoelektronice. To właśnie postęp w tych dziedzinach będzie decydował o dalszym rozwoju technologii komunikacyjnych, informatycznych i medycznych. Badania prowadzone przez dr. hab. Wiktora Lewandowskiego wymagają interdyscyplinarnego podejścia, łączącego znajomość teorii, narzędzi chemicznych, fizycznych, oraz bio- i nanotechnologii. Kieruje on prężnym zespołem badawczym, a wyniki prac publikuje w najlepszych czasopismach naukowych na świecie oraz patentuje. Badania wspierają prestiżowe granty, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Dr hab. Wiktor Lewandowski ukończył studia na Wydziale Biologii i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (tu także obronił z wyróżnieniem doktorat), stażował m.in. w Massachusetts Institute of Technology, był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Źródło: www.polityka.pl


Konkurs IDUB dla wspólnych zespołów badawczych UW i WUM
29 października 2020

Trwa konkurs dla wspólnych zespołów badawczych Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego na UW programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu jest wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami w obszarze realizowanych badań naukowych. Wnioski konkursowe można składać do 30 listopada.

Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest jednym z działań horyzontalnych realizowanych przez UW w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Ma ono na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami obu uczelni, a w konsekwencji zwiększanie wpływu wyników realizowanych wspólnie badań na naukę światową.

Projekty, które będą mogły być finansowane w ramach tego działania obejmują m.in.: opracowywanie wspólnych projektów badawczych, współdzielenie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, poszerzenie współpracy między inkubatorami, tworzenie wspólnych kierunków studiów oraz inicjatywy doktoranckie i studenckie.

28 października został ogłoszony nabór wniosków pierwszego konkursu organizowanego w ramach działania. Konkurs przewiduje dwie ścieżki finansowania:

  • na powstanie nowych zespołów badawczych, których celem jest sprawdzenie zdolności do przygotowania projektu naukowego (do 15 tys. zł finansowania ze środków IDUB),
  • na wsparcie istniejących zespołów badawczych, których celem jest wykonanie badań wstępnych, sprawdzających prawidłowość przyjętych hipotez (do 100 tys. zł finansowania ze środków IDUB).

Wnioski można przesyłać do 30 listopada 2020 r. Mogą je zgłaszać zespoły naukowe, które m.in.: złożone są z co najmniej dwóch pracowników naukowych (w tym przynajmniej jednego z UW oraz jednego z WUM), którzy byli członkami interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów badawczych oraz których wyniki badań są rozpoznawalne na świecie. Członkami zespołów naukowych mogą być doktoranci oraz studenci z obu uczelni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości udziału w konkursie znajdują się na stronie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Więcej informacji znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wydłużone godziny otwarcia bram uczelni
28 października 2020

Przez najbliższe dni bramy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 będą otwarte do późnych godzin wieczornych.

W okresie pandemii bramy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu zamykane są o godz. 20. Decyzją władz uczelni wydłużono czas ich otwarcia do godz. 22 od 28 do 30 października.

Służby uniwersyteckie na bieżąco monitorują sytuację związaną ze strajkiem, który odbywa się w Warszawie. W razie konieczności bramy uczelni pozostaną otwarte dłużej, tak aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom.

Uniwersytet Warszawski zapewni wsparcie wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy potrzebować będą pomocy. Na uczelni studenci, doktoranci i pracownicy mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne czy prawne.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Godziny rektorskie 28.10.2020

28 października od godz. 13.00 na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują godziny rektorskie.

28 października 2020 r. od godziny 13:00 ogłaszam godziny rektorskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Biorąc pod uwagę moje osobiste doświadczenia z zakażeniem koronawirusem, proszę, abyście w nadchodzących dniach szczególnie pamiętali o swoim zdrowiu. Jako osoba, która dziś opuściła szpital, apeluję o to, żebyście zadbali o bezpieczeństwo swoje i bliskich – prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe szkolenie dla naukowców: Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy

Zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na kurs online „Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”.

Podczas kursu można się dowiedzieć:

  • czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego dorobku naukowego,
  • gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie,
  • na czym polega zarządzanie danymi badawczymi,
  • gdzie i jak publikować dane badawcze w otwartym dostępie,
  • jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi,
  • na jakich licencjach publikować prace naukowe i dane badawcze.

W kursie będą uwzględnione wytyczne Narodowego Centrum Nauki, wytyczne programu Horyzont 2020 i Horyzont Europe, a także Ustawa 2.0.

Szkolenie będzie się odbywało przez Google Meet oraz Google Classroom w każdy wtorek w dniach 17 listopada – 17 grudnia 2020 r.

Na kurs można się zapisać do 10 listopada.

Formularz rejestracji

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

Więcej informacji o usługach BUW dla pracowników naukowych na stronie Naukowiec


O studiowaniu na UW – wideo z udziałem prorektora ds. jakości kształcenia i studentów
27 października 2020

W nagraniu wideo prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. jakości kształcenia i studentów zwrócił się do osób studiujących na uniwersytecie, poruszając aktualne kwestie dotyczące m.in. formy prowadzenia zajęć czy aktywności, w które mogą zaangażować się studenci pomimo pandemii. Prorektor zapowiedział również listopadowe spotkanie online skierowane głównie do tej grupy społeczności akademickiej.

W materiale wideo prof. Sławomir Żółtek, prorektor ds. jakości kształcenia i studentów odniósł się do obecnej sytuacji epidemicznej oraz reżimu sanitarnego i obostrzeń wynikających z objęcia całego kraju czerwoną strefą. Ich rezultatem jest m.in prowadzenie kształcenia w trybie niestacjonarnym.

– Zgodnie z zarządzeniem rektora wszystkie zajęcia zdalne muszą być prowadzone w formie wideo. Mam nadzieję, że poziom tych zajęć będzie wysoki. Liczę na wasze czynne uczestnictwo. Zróbmy wszystko, żeby te zajęcia – mimo formy zdalnej – były i dla was i dla prowadzących pewną formą normalności jeśli chodzi o komunikację zajęciową – podkreślił prof. Żółtek.

Wyjątkiem są zajęcia praktyczne, które mogą odbywać się stacjonarnie. Decyzje o ich przeprowadzeniu podejmują kierownicy jednostek dydaktycznych. Więcej informacji dostępnych jest w artykule „Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii”.

 

 

Nie tylko zajęcia

Prorektor UW zwrócił uwagę również na inne aspekty studiowania. – Uniwersytet Warszawski to nie tylko zajęcia. Studiowanie należy rozumieć szeroko. Przez studiowanie należy rozumieć pełną aktywność studentów na Uniwersytecie Warszawskim – powiedział prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW. – Uniwersytet Warszawski pomimo tego, że jesteśmy w czerwonej strefie, nie zamarł. Tu się cały czas dużo rzeczy dzieje. Bardzo Was zachęcam i namawiam, żebyście w tych rzeczach uczestniczyli – dodał.

Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów wymienił różne aktywności, w które mogą zaangażować się studenci. Wśród nich m.in.:

Wsparcie na UW

– Pandemia to jest trudny czas i nie wszyscy sobie z tym dobrze radzą, dlatego chcemy Wam pomóc. Pamiętajcie, że na Uniwersytecie działa Centrum Pomocy Psychologicznej. Jeżeli odczuwacie dyskomfort, który wiąże się z obecną sytuacją czy problemami, jakie macie na Uniwersytecie, to korzystajcie z tego centrum – ono jest dla was – wyjaśnił prorektor Żółtek.

Centrum Pomocy Psychologicznej UW (CPP) jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie epidemii koronawirusa jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online dla studentów i pracowników uczelni. Od listopada w CPP ruszają grupy terapeutyczne dla studentów UW. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Centrum: www.cpp.uw.edu.pl.

Na UW działa również ombudsman, czyli rzecznik akademicki – dr Anna Cybulko oraz główny specjalista ds. równouprawnienia – dr hab. Julia Kubisa. O ich działalności można przeczytać w artykule „Akademickie wsparcie”.

W nagraniu prof. Sławomir Żółtek zaprosił wszystkich studentów na spotkanie live, które odbędzie się 6 listopada. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Eksperci: dokonania w dziedzinie edycji genomu nagrodzono Noblem bardzo szybko
26 października 2020

EPA/Henrik Montgomery 7.10.2020

Tegoroczne noblistki z dziedziny chemii nagrodzono bardzo szybko, bo zaledwie po niecałych dziesięciu latach od ogłoszenia wyników ich badań. Jednak ich renomę widać już literaturze naukowej – mówili eksperci w czasie spotkania w Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna zostały w środę tegorocznymi laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Komitet Noblowski docenił je za opracowanie metody edycji genomu.

„Nie jest to zaskakujące, ponieważ ta metoda, za którą zostały nagrodzone laureatki, pojawiała się na tzw. giełdzie. Pełne zaskoczenie nie, ale mimo wszystko spodziewałem się, że będzie to mniej biologiczna nagroda” – powiedział prof. Sławomir Sęk z Wydziału Chemii UW w czasie spotkania z mediami w Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Prof. Paweł Kulesza z Wydziału Chemii UW dodał, że obie laureatki pracują w czołowych światowych instytucjach – niemieckim instytucie Maxa Plancka, Harvard Medical School w USA. „Wprawdzie te badania nie dotyczą bezpośrednio naszej sytuacji pandemicznej, ale to są badania (…) prowadzone jednak w kierunku walki z naszymi różnymi dolegliwościami, pandemiami czy słabościami genetycznymi” – podkreślił. W tym roku Komitet Noblowski nagrodził bardziej praktyczne badania, niż zwykł to robić – uważa naukowiec. “To jest chyba też oczekiwanie społeczne, że musimy przyspieszyć te badania” – ocenił.

Z kolei prof. Rafał Siciński z Wydziału Chemii UW podkreślał, że obie noblistki rozpoczęły intensywną i owocną współpracę niedawno, bo około 9 lat temu. „To jest bardzo świeża współpraca, bardzo świeże badania, które razem prowadziły” – mówił.

„Wyniki tych prac już zostały zastosowane przez szereg innych naukowców z innych ośrodków badawczych. Ich renomę widać już w literaturze naukowej” – zaznaczył prof. Siciński.

Prof. Sławomir Sęk powiedział, że istota odkrycia noblistek polega na możliwości edytowania genomu z pomocą tzw. nożyczek molekularnych, które pozwalają na przecinanie nici DNA w selektywnie wybranym miejscu i wprowadzaniu tam innych sekwencji. “To się przekłada na konkretne możliwości zastosowań. Pozwala oczywiście na modyfikację genetyczną” – wyjaśnił. Te modyfikacje – jak mówił – mogą dotyczyć zmniejszenia podatności roślin na choroby, ale też w dalszej perspektywie wprowadzanie zmian genetycznych w organizmie ludzkim.

Według prof. Sęka tegoroczny Nobel z dziedziny chemii jest sygnałem związanym z aktualną sytuacją epidemiczną. „Oczywiście daleka droga, żeby zmodyfikować DNA w taki sposób, żebyśmy stali się odporni na COVID-19 na przykład, ale ta nagroda – wydaje mi się – jest takim puszczeniem oka do naukowców, że warto w tym kierunku iść, i że obecne potrzeby cywilizacyjne społeczeństwa w dużym stopniu dotyczą pogranicza pomiędzy chemią, biologią, medycyną” – dodał.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Wybierz Samorząd! I Wybory na WCh UW 27.10.2020
25 października 2020

(więcej…)


Zmiany organizacyjne semestru zimowego 2020/2021 od 26.10.2020 r.
23 października 2020

Stały wzrost zachorowań w Polsce, zauważalna absencja nauczycieli akademickich oraz niski stopień zastępowalności kadr dydaktycznych to główne powody decyzji o zmianach organizacyjnych semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Zmiany obowiązują od 26.10.2020 do odwołania:
1) zajęcia teoretyczne będą odbywać się w trybie zdalnym;
2) studenci mogą prowadzić badania w ramach przedmiotów prowadzących do złożenia pracy dyplomowej;
3) elementy laboratoriów, które mogą być prowadzone w trybie zdalnym będą prowadzone zdalnie w ramach obecnego planu zajęć;
4) zawieszone zostaje wykonywanie elementów laboratoriów, które nie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.

Zmiany organizacyjne semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 od 26.10.2020 r.

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga