Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dra hab. Sławomira Sęka: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Kinga Burdach.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 30 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2020