Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP
28 września 2020

25 września na UW odbyło się spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, podczas którego omawiano sprawy związane z rozwojem potencjału badawczego krajowych uczelni. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań UW oraz prorektorzy polskich uniwersytetów odpowiedzialni za sprawy naukowe.

25 września na Uniwersytecie Warszawski odbyło się pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW; prof. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań UW; prof. Maciej Duszczyk, prorektor ds. badań UW w kadencji 2016-2020; dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW; prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, prorektorzy polskich uniwersytetów odpowiedzialni za sprawy naukowe, przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Piotr Kieraciński, redaktor naczelny magazynu „Forum Akademickie”.

Uniwersytecka Komisja Nauki została powołana w 2001 r. w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do 2011 r. działała pod nazwą „Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych”. UKN obraduje na posiedzeniach plenarnych, które odbywają się co najmniej 4 razy w roku, a jej siedzibą jest Uniwersytet Warszawski. W skład Komisji wchodzą prorektorzy polskich uczelni odpowiedzialni za sprawy naukowe. Celem działalności UKN jest opracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, szczególnie w kwestiach związanych ze wzmacnianiem potencjału badawczego uczelni.

– W niektórych obszarach możemy się różnić, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, że bez wspólnego stanowiska polskich uczelni i polskich badaczy w wielu sprawach, nie uda się nam wypracować dobrych efektów – mówił podczas otwarcia spotkania prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podkreślając znaczenie współpracy naukowej polskiego środowiska akademickiego.

W ramach pierwszego posiedzenia siódmej kadencji UKN rozmawiano m.in. o najbliższej parametryzacji uczelni oraz kwestiach związanych z uruchomieniem nowych ścieżek finansowania. Omówiono także tematykę klasyfikacji uczelni krajowych w rankingach międzynarodowych. Więcej informacji na temat działalności Uniwersyteckiej Komisji Nauki znajduje się na stronie http://www.ukn.uw.edu.pl.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) to autonomiczne zgromadzenie rektorów krajowych uczelni, którego celem jest zacieśnianie współpracy między uniwersytetami na rzecz podejmowania współczesnych i przyszłych wyzwań. Zgromadzenie zostało powołane w 1989 r. Obok Uniwersyteckiej Komisji Nauki w ramach KRUP działają: Uniwersytecka Komisja Finansowa oraz Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Zgromadzenie współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Więcej o działalności KRUP znajduje się na stronie: https://www.krup.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl