Spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem – prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia
21 września 2020

– Jesteśmy ogromnym uniwersytetem, mamy ponad 40 tys. studentów, 24 wydziały oraz inne jednostki zajmujące się dydaktyką. Specyfika tych jednostek jest bardzo różna. O tym, które zajęcia powinny być prowadzone stacjonarnie, a które zdalnie oraz o infrastrukturze lokalowej, najlepiej wiedzą osoby kierujące dydaktyką, na wydziałach będą to dziekani oraz prodziekani ds. studenckich – powiedział podczas spotkania online prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

18 września odbył się pierwszy live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, zorganizowany przez samorząd studentów UW. Podczas spotkania online poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego, dydaktyki, spraw studenckich, w tym legitymacji, opłat za czesne, stypendiów czy praktyk. Wydarzenie miało formę Q&A. Poniżej przedstawiamy trzy wybrane zagadnienia, o których mówił profesor Sławomir Żółtek.

Tryb prowadzenia kształcenia w semestrze zimowym

Zarządzenie rektora UW z 7 września określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. W § 2 i 3 wskazano, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prorektor Żółtek zaznaczył, że jest to przepis wyjściowy. W §3 ust. 1-3, mowa jest o przypadkach, w których kształcenie może być prowadzone stacjonarnie. W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, sugerowane jest podjęcie nauczania stacjonarnego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia mają odbywać się z zachowaniem wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i innych przepisów, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa. Prorektor Żółtek podkreślił, że dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym, integrującym studentów pierwszego roku czy praktyk zawodowych.

– Na niektórych kierunkach można zadecydować o tym, że zajęcia będą odbywały się w sposób modułowy ciągły, czyli dzień po dniu i skończą się po miesiącu. Taka możliwość nie była wcześniej praktykowana, a zarządzenie na to pozwala. Do 21 września jednostki dydaktyczne podadzą informacje, jak będą prowadzone zajęcia – które odbywać się będą zdalnie, a które stacjonarnie. Na pewno zdalnie prowadzone będą ogólnouniwersyteckie lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz wykłady ogólnouniwersyteckie – powiedział prof. Sławomir Żółtek.

Opłaty za czesne

Czesne na studiach płatnych służy pokryciu kosztów, które z tymi studiami się wiążą. Są to przede wszystkim koszty osobowe – pensje pracowników, wykładowców akademickich, które są niezależnie od formy kształcenia (stacjonarnego czy zdalnego).

Prof. Sławomir Żółtek będzie zachęcał wydziały do rozkładania czesnego na raty i niepobierania odsetek za opóźnienia w płatnościach, a także do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie wniosków o obniżenie czesnego. Podobnie było w poprzednim semestrze, każdy przypadek analizowany był osobno.

Legitymacje studenckie/status studenta

Zapytany o kwestię legitymacji studenckich i nabycia statusu studenta prof. Sławomir Żółtek podkreśił: – Legitymacje powinny być wydawane jak najszybciej. Zachęcam także do zakładania legitymacji cyfrowej poprzez portal mObywatel – szereg studentów już z tego rozwiązania korzysta. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i tego dnia studenci nabywają prawa studenckie. 15 października rozpoczynają się zajęcia akademickie.

Live został zorganizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Wydarzenie transmitowała telewizja studencka Uniwerek.TV.

Zapis spotkania online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

 

 Źródło: www.uw.edu.pl


Ostatni tydzień bezpłatnych testów

Do 25 września pracownicy i doktoranci UW mogą wykonać bezpłatne testy na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Kto powinien je wykonać? Czego można się dzięki nim dowiedzieć? W jaki sposób odbywa się badanie?

Testy przeprowadza Laboratorium Analiz Genetycznych Warsaw Genomics. Badanie ma na celu identyfikację osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Testy wykonywane są w dwóch klasach: IgM oraz IgG, metodą, która gwarantuje ponad 98,5% poprawność wyników. W odróżnieniu od szybkich testów „kasetkowych” badanie w laboratorium charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością, i jest jedynym rekomendowanym badaniem serologicznym. Dla kogo przeznaczone jest badanie?  – Po pierwsze dla osób, które jakiś czas temu przeszły infekcję i chciałyby wiedzieć, czy to był COVID-19 – odpowiada dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

IgG i IgM

Obecność przeciwciał IgG w krwi oznacza, że osoba chorowała na COVID-19, a tym samym nabrała odporność. Przeciwciała IgM wskazują na niedawny kontakt z wirusem. Ujawniają się ok. 10 dni po kontakcie z osobą zarażoną. Jeśli w surowicy występują przeciwciała IgM istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent jest zarażony koronawirusem i może zarażać innych. W razie dodatniego wyniku testu zalecony jest kontakt z lekarzem i wykonanie testu RT‑PCR w celu wykluczenia aktywnego zakażenia.

Jak zapisać się na badanie?

  • pobrać kod na bezpłatne badania ze strony cowid.uw.edu.pl,
  • zarejestrować zlecenie na badanie na stronie warsawgenomics.pl,
  • na podany adres mailowy zostanie wysłany link do zapisu na konkretny dzień i godzinę badania.

Dokładna instrukcja znajduje się na stronie: warsawgenomics.pl/badaniadlauw.

Jak przygotować się na badanie?

Do wykonania badania potrzebna jest próbka 2 ml krwi. Punkt pobrań znajduje się na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem. Na pobranie należy przyjść zdrowym, bez objawów infekcji. Konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji. Nie trzeba być na czczo. Wynik testu dostępny będzie na stronie: wyniki.warsawgenomics.pl w ciągu czterech dni od pobrania.

Informacje na temat testów na koronawirusa (pdf) >>
Jak zapisać się na bezpłatne testy na koronawirusa (pdf) >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rektor UW przewodniczącym Komisji KRASP

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW został przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką jest stałą komisją Konferencji. Jest powoływana przez Prezydium KRASP, które wyznacza także jej zadania. Komisja zajmuje się analizą i opiniowaniem aktów prawnych, rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty uchwał. W poprzedniej kadencji (2016-2020) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką zaopiniowała 21 projektów ustaw i rozporządzeń, w tym m.in. projekt ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Prof. Alojzy Z. Nowak objął stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego 1 września. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania. Następnie, przez 4 lata był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. Więcej na temat kariery prof. Alojzego Z. Nowaka znaleźć można na stronie www.uw.edu.pl/uniwersytet/rektor.

Lista stałych i doraźnych komisji KRASP jest dostępna na stronie Konferencji: www.krasp.org.pl/pl/o_krasp/komisje

 

Źródło: www.uw.edu.pl