Spis przedmiotów prowadzonych w kontakcie lub hybrydowo w semestrze zimowym 2020/2021
20 września 2020

Na stronie Wydziału Chemii jest już dostępna lista zajęć prowadzonych w tym roku akademickim w kontakcie z prowadzącym lub w sposób hybrydowy (część zajęć w kontakcie a część zdalnie) wskazanych zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7.09.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zakładka: Studenci > Hybrydyzacja zajęć rok 20/21 (sekcja: Sposób prowadzenia zajęć)

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/hybrydyzacja-zajec-rok-20-21/

 


Hybrydyzacja zajęć 2020/20121

Na stronie Wydziału Chemii jest już dostępna lista zajęć prowadzonym w tym roku akademickim w kontakcie z prowadzącym lub w sposób hybrydowy (część zajęć w kontakcie a część zdalnie) wskazanych zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 7.09.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Hybrydyzacja zajęć rok 20/21