Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dra Michała Wójcika: „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych” ogłasza, że konkurs wygrali: Pani Aleksandra Fidler i Pan Szymon Szostak.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2020