Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dra Michała Wójcika: „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Agnieszka Jędrych.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2020