W wyborach Prodziekanów Wydziału Chemii
w dniach 14-15 września 2020 r.
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii wybrało:

 

Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Prodziekan ds. studenckich
(wybór podlega zatwierdzeniu przez Rektora UW)

 

Prof. dr hab. Sławomir Sęk 
Prodziekan ds. ogólnych i finansów

 

Dr. hab. Zbigniew Rogulski
Prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju


Data publikacji: 17 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2020