Minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach sojuszu 4EU+
16 września 2020

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wnioski można składać do 5 listopada.

Członkowie społeczności akademickiej UW – naukowcy, doktoranci i studenci mogą być częścią międzyuczelnianych zespołów badawczych, które będą ubiegać się o uniwersyteckie minigranty na realizację wspólnych projektów w czterech obszarach flagowych sojuszu:

Oprócz przedstawicieli UW w zespołach muszą być również reprezentanci co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich sojuszu 4EU+.

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Przykłady działań, które mogą zostać sfinansowane:

 • badania wstępne lub pilotażowe,
 • kwerendy,
 • wyjazdy badawcze i konferencyjne,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • konsultacje naukowe, w tym tzw. konsulting projektowy,
 • korekta językowa (przez native speakera) tekstu wniosku projektowego, który ma być złożony w konkursie na finansowanie współpracy międzynarodowej,
 • dopuszcza się możliwość zakupu licencji na oprogramowanie (na okres trwania projektu) i drobnego sprzętu służącego realizacji projektu (jako materiały badawcze), o ile nie podlega amortyzacji; konieczne jest zawarcie stosownego uzasadnienia.

Zespoły badawcze ubiegające się o wsparcie, do 10 tys. euro, mają złożyć – w ciągu roku od otrzymania minigrantu – wniosek grantowy w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawansowane przedsięwzięcia w ramach konsorcjów międzynarodowych.

Wnioski należy składać do 5 listopada do godz. 16.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres4euplus(at)uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Szkolenia z obsługi narzędzi zdalnych – praca dla trenerów

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby poprowadzić szkolenia z obsługi Google Meet oraz innych funkcjonalności G Suite. Szkolenia realizowane będą w ramach Programu ZIP.

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych od początku tego roku intensywnie wspiera pracowników w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych, w tym uczy obsługi narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szkolenia dotyczące obsługi narzędzi do pracy zdalnej, sekcja zaprasza do współpracy osoby, które gotowe są wcielić się w rolę trenerów. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych i administracyjnych UW. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie Google Meet i innych funkcjonalności związanych z G Suite, ale niewykluczone są także inne tematy szkoleń m.in. dotyczące metodyki nauczania i oceniania postępów studentów.

Trwa stały nabór trenerów. Dodatkowe pytania oraz zgłoszenia można kierować na adres mailowy: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

Szkolenia realizowane będą w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Jednym z celów programu jest wzmocnienie potencjału Uniwersytetu m.in. poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Informacja na stronie Programu ZIP >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dr Grzegorz Szczepaniak współautorem artykułu w „Chemical Science”

„Fully oxygen-tolerant atom transfer radical polymerization triggered by sodium pyruvate” to tytuł artykułu, który ukazał się we wrześniowym wydaniu czasopisma „Chemical Science”. Jednym z jego współautorów jest dr Grzegorz Szczepaniak. Swoje badania realizował naCarnegie Mellon University w ramach stypendium „Mobilność Plus” MNiSW, o które ubiegał się z ramienia UW.

Dr Grzegorz Szczepaniak – jeszcze jako doktorant Wydziału Chemii UW – został laureatem konkursu „Mobilność Plus” zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu od 2017 roku ma szansę realizować swoje badania na amerykańskim Carnegie Mellon University, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego.

Efekty pracy zespołu zostały opublikowane na łamach wrześniowego wydania „Chemical Science”. Artykuł pt. „Fully oxygen-tolerant atom transfer radical polymerization triggered by sodium pyruvate” dotyczy opracowanej przez zespół prof. Matyjaszewskiego metody ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization – polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu). Jest to obecnie jedno z najczęściej wykorzystywanych przez chemików narzędzi syntetycznych, które umożliwia tworzenie polimerów o ściśle zdefiniowanej architekturze. Jednak, podobnie jak w przypadku innych polimeryzacji rodnikowych, obecność tlenu, nawet w śladowych ilościach, powoduje przerwanie ATRP. Tlen bowiem reaguje z propagującymi rodnikami. Ponadto do przeprowadzenia ATRP konieczne jest użycie katalizatora (najczęściej kompleksu miedzi na niskim stopniu utlenienia), który w obecności tlenu utlenia sią do nieaktywnej formy.

Autorzy wspomnianej publikacji przedstawili rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie indukowanego światłem ATRP w obecności pirogronianu sodu. Pod wpływem promieniowania UV pirogronian regeneruje utlenioną formę katalizatora miedziowego. W procesie tym następuje usunięcie tlenu z mieszaniny reakcyjnej i odtworzenie aktywnej formy katalizatora, która zapewnia kontrolowany przebieg polimeryzacji rodnikowej.

Metoda ta umożliwia przeprowadzanie polimeryzacji w otwartych naczyniach reakcyjnych, zarówno w wodzie, jak i rozpuszczalnikach organicznych. – Dzięki temu zmniejszą się koszty i czas syntezy polimerów, a sama metoda będzie mogła być wykorzystywana przez badaczy, którzy nie mają dużego doświadczenia w syntezie polimerów – mówi dr Szczepaniak, dodając: – Nowa metoda ATRP może okazać się doskonałym narzędziem w syntezie złożonych materiałów hybrydowych zbudowanych z polimerów i DNA lub białek, przydatnych np. w diagnostyce infekcji wirusowych, w opracowywaniu ukierunkowanych sposobów dostarczania leków lub w biokatalizie.

O opublikowanym na łamach „Chemical Science” artykule napisał m.in. opiniotwórczy branżowy magazyn „Chemistry World”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dr hab. Wiktor Lewandowski finalistą 20. edycji Nagród Naukowych POLITYKI

W aktualnym numerze POLITYKI z 16 września (38/2020) oraz na stronie www.polityka.pl/stypendia ogłoszona została lista piętnastu finalistów jubileuszowych, dwudziestych Nagród Naukowych POLITYKI.

WŚRÓD TEJ WYJĄTKOWEJ PIĘTNASTKI SĄ OSOBY ZWIĄZANE Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM, SERDECZNIE GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ LISTĄ FINALISTÓW.

Kto spośród nich otrzyma pięć stypendiów, a kto dziesięć nagród finałowych, ogłoszone zostanie we wtorek 20 października po południu w wydaniu cyfrowym POLITYKI (a w wydaniu papierowym dzień później).

NAUKI ŚCISŁE
DR HAB. WIKTOR LEWANDOWSKI – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski – CHEMIA

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI. Poprzez akcję prowadzoną na łamach tygodnika POLITYKA promuje wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom, akcentując intelekt, pracowitość i nietuzinkowość.

20 edycji programu to już 332 wybitnych naukowców, w ręce których, dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika Polityka, którzy wpłacali na akcję 1%, przekazane zostanie 6 637 000 zł.

Więcej o składzie Kapituł i programie na stronie: WWW.POLITYKA.PL/STYPENDIA

Fundatorami Nagród Naukowych POLITYKI w roku 2020 są:

 • Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Laboratorium Kosmetyczne DR IRENA ERIS
 • Grupa Nowy Styl
 • oraz czytelnicy POLITYKI, którzy przekazali swój 1% podatku dochodowego na fundusz stypendialny.

Serdecznie gratulujemy!