Wspomnienie dra hab. inż. Mieczysława Kucharskiego [*]
15 września 2020


Zasady dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz przyjazdów na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim aktualnie mogą być realizowane wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również przyjazdy krajowe i zagraniczne na uczelnię. W obu przypadkach zgodę wydaje kierownik danej jednostki UW. Zasady te obowiązują od 1 września.

Wyjazdy służbowe

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą być realizowane od 1 września, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika jednostki UW. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy ponownie rozważyć celowość wyjazdu i możliwość osiągnięcia zakładanych celów oraz uwzględnić wszystkie okoliczności wynikające z pandemii SARS-CoV-2, w szczególności:

  • bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw ZagranicznychMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • możliwości odbycia podróży do kraju docelowego i instytucji przyjmującej oraz powrotu do Polski,
  • restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa, oraz innych zaleceń władz lokalnych,
  • ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,
  • posiadanie właściwego ubezpieczenia*, przy czym Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia lub niewłaściwego jego zakresu.

*Więcej informacji dotyczących ubezpieczeń znajduje się w komunikacie na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Komunikat w sprawie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych >>

Przyjazdy na UW

Od 1 września dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

  • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,
  • możliwość podróżowania,
  • wymagania dot. kwarantanny w Polsce,
  • możliwość zapewnienia zakwaterowania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w obiektach UW lub w innym miejscu,
  • zasadność i możliwość pokrywania kosztów ewentualnego przedłużonego przymusowego pobytu w Polsce.

Przyjazdy organizowane są zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych i w Polsce oraz zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Studenci z zagranicy skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów, staż lub praktykę nie zostaną zakwaterowani w obiektach UW ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

Komunikat w sprawie przyjazdów krajowych i zagranicznych >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Przewodnik dla nowych studentów 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online.

W przewodniku „1. rok na UW” przedstawiamy możliwości, z których korzystają studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia dydaktyczne na UW w roku akademickim 2020/2021 wyjątkowo rozpoczną się 15 października.

Oprócz informacji związanych z tokiem studiów, dotyczących praw i obowiązków studenta, wymiany akademickiej, wsparcia psychologicznego czy prawnego w przewodniku znajdują się też kalendarz akademicki oraz dział dotyczący stypendiów i pomocy materialnej.

Są również uniwersyteckie mapy. Jedna z nich to mapa kampusu przy Krakowskim Przedmieściu, wokół którego znajduje się nie tylko wiele wydziałów i jednostek uczelnianych, ale także biura administracji czy Zarząd Samorządu Studentów. Druga, mapa Warszawy, pokazuje gdzie mieszczą się trzy uniwersyteckie kampusy, i jak się do nich dostać.

Tegoroczna edycja przewodnika dostępna jest w wersji elektronicznej (pdf) oraz online. W razie potrzeby, można ją również otrzymać w formach alternatywnych, np. w postaci wydruków brajlowskich. Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Przewodnik dla nowych studentów, wersja pdf
Przewodnik dla nowych studentów, wersja online

Przygotowaniem form alternatywnych zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
e-mail: bon@uw.edu.pl
tel. 22 55 24 222

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego z grupy doktorów habilitowanych niebędących profesorami ani profesorami uczelni

odbędą się w dn. 22 września 2020 r. (1 tura)

2 tura wyborów odbędzie się 24 września 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 28 września 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Liczba mandatów do obsadzenia: 1

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Ogólne wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW

Uniwersytet przygotował zasady dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW. Wytyczne uwzględniają zalecenia sanitarne GIS.

Wytyczne określają m.in. zasady stosowania maseczek ochronnych i rękawiczek, wyposażenia pomieszczeń oraz obsługi interesantów. Wytyczne opracowano dla 3 grup: studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich; pracowników administracji; pracowników obsługi. Wytyczne obowiązują od 14 września do odwołania.

Wytyczne zostały przygotowane przez Kanclerza UW oraz przekazane dziekanom wydziałów, dyrektorom jednostek oraz kierownikom biur i innych działów w administracji.

Wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW, 14 września 2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

18 września o godz. 11.00 odbędzie się pierwszy live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Sławomirem Żółtkiem. Podczas spotkania online poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego i dydaktyki.

Studenci UW mogą wziąć udział w spotkaniu z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia. Wydarzenie będzie miało formę Q&A. Pytania można zadawać zarówno za pośrednictwem formularza, jak i podczas transmisji.

Spotkanie odbędzie się 18 września o godz. 11.00.

Live jest organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Wydarzenie transmitować będzie telewizja studencka Uniwerek.TV.

Wydarzenie na FB >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozpoczęcie zajęć w ramach Akademii Liderów

Akademia Liderów to nowy program rozwoju kompetencji skierowany do pracowników administracji UW. Pierwsze zajęcia online rozpoczną się na początku października.

Akademia Liderów to program skierowany do osób, które na uczelni kierują biurami, jednostkami, sekcjami lub mogą pełnić taką rolę w przyszłości.

Pierwsze zajęcia online dla osób, które zadeklarowały w ankiecie dotyczącej przyszłości Akademii Liderów chęć odbycia połowy zajęć w takim trybie rozpoczną się na początku października.

Trenerzy przygotowali warsztaty w formie zdalnej, obejmujące sześć bloków tematycznych – każdy w wymiarze ośmiu godzin dydaktycznych, stanowiących połowę zaplanowanych zajęć w ramach Akademii Liderów. Pozostałe warsztaty – w tym wyjazdowe – odbędą się, w miarę możliwości, w formie stacjonarnej.

Rejestracja do grup zostanie otwarta w środę, 16 września, o godz. 14.00. Planowane jest utworzenie trzech grup, liczących 12-14 uczestników. Zajęcia będą się odbywać co 3-4 tygodnie. Szczegółowy harmonogram z kodem dostępu do grupy i pozostałe informacje zostaną przekazane mailowo, rano w dniu rejestracji.

Kontakt
Pytania dotyczące Akademii Liderów online prosimy kierować do p. Agnieszki Leśniewskiej, pod numerem telefonu: 600 349 072.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Koordynatora Technicznego Projektu Termomodernizacji budynku Radiochemii UW

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko Koordynator Techniczny Projektu Termomodernizacji budynku Radiochemii Uniwersytetu Warszawskiego. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf