Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 15 NCN: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Paulina Krakówka.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 14 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 września 2020